Willekeurige bemoediging
  • Aan het werk.
    Misschien leuk om eens een kijkje in de keuken te krijgen vanwaar mijn stukjes geboren worden? Ik heb namelijk net …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Verslagen?

JerichoWalls7Priests[1]Een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft. Spreuken 25:28.

Een stad met omvergehaalde muren, als je het verhaal leest van Jericho, dan zie je dat muren heel belangrijk zijn, de muren bieden bescherming aan de inwoners van de stad, zij houden alle verkeerde personen buiten. Maar toen de muren van Jericho waren gevallen, kon het hele volk zomaar zonder meer naar binnen trekken.

Als je bijvoorbeeld een muur hebt met een kleine bres, dan kunnen daar óók mensen door naar binnen, maar dan gaat het in ieder geval nog één voor één en is het nog mogelijk om zo’n bres te sluiten. Maar als alle muren zijn neer-gehaald is er geen houden meer aan, voor je het weet heeft de vijand al het land in bezit genomen.

Spreuken 20:27 : De geest van de mens is een lamp des Heren, doorzoekende al de schuilhoeken van het hart. In Het Boek staat: De Here heeft de mens het vermogen gegeven zelf een licht te werpen op zijn diepste gedachten en beweegredenen.

Dat is een verantwoordelijkheid die wij zelf hebben gekregen, aan ons de taak om te zien of er soms verkeerde gedachten of beweegredenen in ons zijn, die proberen om ons te overmeesteren, om ons totaal in bezit te nemen. Het is heel belangrijk dat wij ons voortdurend bewust zijn van hoe het er met ons voorstaat en áls wij een bres in onze beschermende muren ontdekken, dat wij die dan sluiten zodat er géén ongewenste bezoekers binnen kunnen komen.

Spreuken 15:13Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door harteleed wordt de geest verslagen.

Harteleed, teleurstelling, dat zijn dingen die diep in ons leven kunnen ingrijpen. Het is ook een wapen waar de duivel heel graag gebruik van maakt. Júíst die teleurstelling kan een enorme impact hebben in ons leven, die teleurstelling kan een enorme bres in onze muren maken. Als je teleurgesteld bent ergens in, dan ben je automatisch ook in íémand teleurgesteld, en dan is het zo dat teleurstelling het vertrouwen wegneemt, terecht of onterecht, maar het gebeurt wel.

Hier wordt gewaarschuwd voor teleurstelling, en waarom? Omdat teleurstelling altijd teruggevoerd wordt op God. Wáárom gebeurt dit met mij, wáárom heeft God er niet voor gezorgd dat het níét gebeurde? wáárom helpt Hij niet? Al deze waaroms worden gehoord bij de teleurstellingen die mensen meemaken. God wordt verantwoordelijk gesteld voor alles wat er gebeurt in ons leven, terwijl een groot deel van de verantwoordelijkheid bij onszelf ligt. Maar zoals gezegd is dit een groot wapen in handen van satan, want hij grijpt elke teleurstelling aan om daardoor de Here God aan te klagen. “Zie je wel, Hij helpt niet, juist nu je het zo nodig hebt. Je kunt wel blijven bidden, hij hoort het toch niet”. Zo kunnen we allemaal wel honderd dingen opnoemen die dan in onze gedachten komen. En als we repointing-joints-in-brick-wall[1]daar dan maar aan toegeven wordt het erger en erger en ons ver-trouwen in de Here God verdwijnt totaal en dan wordt het inderdaad zo dat elk verweer, elke steen van die beschermende muur, totaal wordt afgebroken en de vijand vrij toegang krijgt tot onze gedachten en ze in bezit kan nemen. Het is daarom goed om alert te zijn, en om te allen tijde ons ervan bewust te zijn dat het nóóit God is die ons teleurstelt, Hij is onze helper en Hij is juist degene die er, sámen met ons, aan wil werken om de bressen die zich van tijd tot tijd in onze muur bevinden, dicht te maken.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


8 + 7 =