Willekeurige bemoediging
  • Arme Max.
    Ik was vanmorgen (zaterdag) even bij mijn moeder en toen haalde ik een herinnering op aan mijn vader. Hij had …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Verleiding is: (2)

Verleiding, het is een onderschat gevaar. Gisteren hebben we geconstateerd dat ook de Here Jezus bloot stond aan de verzoekingen en de verleidingen van de duivel. Toch heeft Hij daar absoluut niet aan toegegeven. Hij kon er boven staan, maar hoe kwam dat dan?

De bijbel zegt er dit over: Jakobus 1:12-16:  Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. .

Hier staat dus dat het de zuiging en verlokking van onze eigen begeerte is. Daarom kon de Here Jezus de verzoeking weerstaan omdat Hij geen zuiging en verlokking in Zich had. Zijn geest en Zijn hart waren schoon en vol van de liefde voor Zijn Vader en voor ons. Er was geen enkele aantrekkingskracht. Het gaat dus om hartsgesteldheid, daar ligt de sleutel voor een overwinnend leven. De duivel kan ons alleen verleiden met datgene waar ons hart naar uitgaat. Iemand die van mooie auto’s houdt, zal veel sneller geneigd zijn een lening te nemen voor die mooie auto die hij in de showroom zag, dan iemand die het totaal niet kan schelen hoe zijn of haar auto eruit ziet. Het is dus de hartsgesteldheid die van belang is. Ik heb al eens eerder iets geschreven over Spreuken 4:23: Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Het hart is een broedplaats waar alles wat wij erin laten zal wortelen en vrucht voortbrengen, zowel het goede, als het kwade. Het is onzin om te denken dat alleen het goede zijn vrucht voort zal brengen, het is nóg grotere onzin om niet te denken…………….

Ik wil hier niet te snel doorheen gaan, het is goed om er tijd voor te nemen en iedere dag een stukje zelfonderzoek te doen. Daarom wil ik morgen verdergaan en vandaag de vraag neerleggen bij een ieder die dit leest, én aan mezelf, om eens te gaan kijken naar wat we binnenlaten in ons hart. De beste manier om dat te doen is de Heilige Geest te vragen ons opmerkzaam te maken op de dingen met een open en ontvankelijk hart.

Wat zou de Here Jezus doen?

Jaren geleden was er zo’n rage, je had van die bandjes met WWJD erop, What Would Jesus Do? Wat zou Jezus doen? En het was de bedoeling dat je je bij alles wat je zei of deed zou afvragen wat de Here Jezus gedaan zou hebben, of wat Hij ervan zou zeggen als Hij naast je stond. En zou je überhaupt wel willen dát Hij de hele dag naast je zou staan?

Ik denk dat dát de beste vraag voor vandaag is bij alles wat we ondernemen zodat we ons er echt van bewust worden. Ik zou zeggen: succes en Gods zegen voor vandaag! .

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 1 = 10