Willekeurige bemoediging
  • 27 augustus 2006
    Ik roep U aan, omdat Gij, o God, mij antwoordt. Psalm 17:6a. Een Psalm van David waarin hij deze woorden spreekt. …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Relatie.

Zaterdagavond hadden we een Bijbelstudie avond bij mij thuis. We hebben een leuk groepje van 8 mensen waarvan er 2 niet bij konden zijn, maar de anderen wel. Ik vond het een voorrecht om ze nu eens bij mij thuis te mogen ontvangen en ik heb echt van de avond genoten. Het samenzijn, het eten samen en later met elkaar over de bijbel nadenken en praten, kostbare momenten en kostbare mensen.Bijbelstudie21[1]

Het onderwerp van de Bijbelstudie is “discipelschap”. Een mooi onderwerp om over na te denken en de bedoeling is om hier nog een aantal avonden aan te wijden en ik ben heel benieuwd.  Op een gegeven moment kwam ook naar voren dat aan het volgen van de Here Jezus een kostenplaatje hangt. Ja maar, zul je nu misschien zeggen, het evangelie is toch gratis? Het kost ons toch niets om gered te worden? We hoeven toch alleen het offer van de Here Jezus aan te nemen? Ja hoor, dat klopt, die redding wordt ons geheel gratis aangeboden. Maar onze redding is slechts een momentopname, wij zeggen “ja” tegen de Here Jezus en Hij zet vervolgens Zijn handtekening onder de rekening van ons leven met daarbij de vermelding “voldaan”. Tot zover kost het ons niets. Willen wij echter een discipel van Hem worden en Hem volgen dán wordt het een ander verhaal want dat betekent dat wij soms dingen in moeten leveren. Wat je merkt is dat sommige mensen dit moeilijk vinden, waarom moet het ons iets kosten? Waar is dat voor nodig? Waarom kan ik niet gewoon de dingen  blijven doen die ik altijd al deed? Ik ben toch gered door het bloed van de Here Jezus? Dan is het toch klaar? Ik zal proberen mijn gedachten hieromtrent onder woorden te brengen.

Voordat we het offer van de Here Jezus aannamen en daarmee Zijn eigendom werden, waren wij eigendom van de duivel. Zo simpel is het, er zijn maar twee mogelijkheden, of we horen bij de Here Jezus en bij de Here God, of niet en dan horen we automatisch bij de andere partij. Ons oude leven was dus een leven onder de heerschappij van de duivel, ook al hebben we dat misschien nooit als zodanig ervaren. De bijbel is hier echter duidelijk over. Tijdens ons leven komen er ook allerlei gewoonten, gedachten, zonden en gevoelens bij ons binnen die eigenlijk niet zo zijn zoals de Here God het gewild en bedoeld had. Dan komen we tot bekering en daarmee worden al onze zonden en verkeerde dingen vergeven, weg, schoon. Ons hart behoort dan weliswaar de Here God toe maar ons hele wezen is nog ingesteld op de listen en verleidingen van de duivel. En dan komt er een moment dat de Heilige Geest, die in onze harten is uitgestort, ons attent gaat maken op de dingen die niet goed zijn en dán zal er een reinigingsproces beginnen. Tijdens dat proces zullen wij zelf een hoop dingen moeten weggooien en vervangen door de dingen die van God zijn.

Als wij op een bepaald moment tot geloof komen hebben wij al die oude manieren en dingen nog die tot dan gewoon deel uitmaakten van ons leven, van onze persoonlijkheid, en hoe lastig is het om afscheid te nemen van vastgeroeste dingen, hoe moeilijk is het om veranderingen aan te brengen in ons leven. En daarbij lijkt het of we het heus wel aardig doen. Toch zijn de gewoonten en zonden die de duivel in ons leven brengt uiteindelijk schadelijk voor ons en dát is de reden dat Gods Heilige Geest ons stimuleert om te veranderen, dingen los te laten. Niet omdat de Here God even duidelijk wil maken wie de baas is, nee omdat het beter is voor ons, aan ons belang is hierbij gedacht.

Als je de Here God een beetje gaat leren kennen dan merk je dat al Zijn handelen altijd maar weer “liefde” is, niets anders dan liefde voor al Zijn mensenkinderen. Hij wil alleen het beste voor ons en het doet Hem verdriet wanneer wij, door onze verkeerde keuzes, soms in de moeilijkheden raken. Daarom heeft Hij de Heilige Geest gegeven om ons te leiden, te helpen, ons opmerkzaam te maken op allerlei dingen. En weet je, hoe meer je aan de relatie met de Here God werkt, hoe beter je Hem gaat leren kennen en hoe groter de liefde voor Hem wordt. Je kunt op een gegeven moment niet anders meer dan Zijn liefde met liefde beantwoorden en dan worden de dingen die je eerst nog zo belangrijk vond gaandeweg minder belangrijk, leeuwen en beren die je bij voorbaat zou kunnen zien als je erover nadenkt dat je sommige dingen los zou moeten laten verdwijnen naar de achtergrond, de liefde voor Vader God gaat steeds meer bezit van ons nemen en echt, dat is zoiets moois, die liefde zorgt voor vlinders in je buik.

260px-Monarca_II[1]Eigenlijk ook best een mooie uitspraak hè? Een vlinder is  vroeger een rups geweest, zo’n kruiper die alleen maar over de grond kan kruipen, zich niet kan voortplanten, aardsgezind zou je kunnen zeggen. Maar dan heeft de Here God het zo mooi geschapen dat hij zich op een gegeven moment kan veranderen in een vlinder en een vlinder is hemelsgezind, hij eet ander voedsel, hij is vruchtbaar, heeft een totaal andere uitstraling, heeft zelfs een andere naam en kan vliegen (dus opklimmen in de lucht en zijn blik verruimen.) Dát is wat er gebeurt als je in relatie komt met de Here God en als Zijn liefde bezit van je neemt.

———————————————————————————————————————————

(p.s. Ik kan me voorstellen dat er misschien best wel mensen zijn die het moeilijk vinden om echt in relatie met de Here God te komen. Voor die mensen heb ik een boekje geschreven wat vooralsnog alleen op mijn site te lezen is maar waarin je, door hele praktische voorbeelden en kleine opdrachtjes, op een simpele en begrijpelijke manier kunt werken aan je relatie met Hem. Mocht je daar interesse in hebben kun je het hier vinden.)

———————————————————————————————————————————

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


1 + = 10