Willekeurige bemoediging
  • De laatste.
      De laatste dag van het jaar, een dag waarop veel mensen “terugkijken”. Je ziet het in tv programma’s, je …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Opvallend!

images (3)De Here Jezus zegt tegen zijn discipelen in Matth.28:19-20 : Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Een discipel is een volgeling, een leerling, iemand die leert van de meester. Wat de Here Jezus hier zegt is: zorg dat de mensen zo worden, zoals jullie. Hoe kunnen ze dat het beste doen? Door zelf het goede voorbeeld te geven, zoals de Here Jezus hén het goede voorbeeld had gegeven. Er staat ook “leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb”. Dat kan alleen maar als je dat eerst zelf geleerd hebt. Ditzelfde gebod geldt ook voor ons, ook wij worden geacht om de lessen die wij van Hem leren, in de praktijk van ons leven te laten zien en anderen hiermee een voorbeeld te geven. En dan vind ik het zo mooi dat de Here Jezus zegt, “zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld”.

De Here Jezus zegt dat Hij altijd bij ons zal zijn, dus als we iets niet weten, mogen we bij Hem om raad gaan, als we iets niet kunnen, mogen we bij Hem om kracht vragen, Hij wil ons in elke situatie met raad en daad terzijde staan en als je dat beseft dan is dat iets om heel dankbaar voor te zijn. En juist door ons voorbeeld mogen we mensen trekken tot Hem, woorden alleen zijn niet genoeg, dat kan vaak langs de mensen heenglijden, maar onze daden zijn het die opvallen (overigens zowél positief alsóók negatief…)

images (3)Één van de dingen die de Here Jezus zegt is: “Leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart”. Wij mogen ook leren om zachtmoedig te zijn en in alle liefde met anderen omgaan, en nederig van hart wil dus zeggen dat we ons nóóit verheven mogen voelen boven die ander, en dat is ook iets dat mensenharten zéér zeker zal aanspreken. Wij hoeven anderen niet te béleren, maar wij mógen ze leren, gewoon uit de praktijk van ons eigen leven.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


4 + = 13