Willekeurige bemoediging
  • Battles
    Everyone has battles to fight, but which one do you choose to win… Een uitspraak van mijn jongste dochter waar …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Niet vergeten hoor.

Loof de  Here, mijn ziel, en al wat in mij is Zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel., en vergeet niet één van Zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft en al uw krankheden geneest, die uw leven verlost uit de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Psalm 103:1-5.

David geeft zijn ziel als het ware opdracht om God te loven. Weest bezig met God, zo zegt hij, bedenk de dingen die de Here God gedaan heeft en die Hij nog zal doen. Vergeet niet één van de dingen die Hij aan mij heeft gedaan.

Vaak gaat er zoveel in ons om, heel dikwijls ook negatieve gedachten, misschien over onszelf, misschien over een ander. We kunnen mopperen over de kleinste zaken, we weten ons van jaren terug nog dingen te herinneren die anderen ons hebben aangedaan, dingen die ons pijn gedaan hebben. Dat soort dingen kunnen we altijd wel goed onthouden, maar als het gaat om de weldaden Gods, lijden we toch in meerdere of mindere mate aan geheugenverlies. We zijn het vaak weer zó snel vergeten.

David laat hier zien dat het belangrijk is om deze dingen te onthouden, om ermee bezig te zijn. Hij noemt ook een aantal “weldaden” van de Here God op en dan zegt hij in vers 5: ” die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Dus… voor alle mensen die graag jong willen blijven? tipje?

Het is goed om ons voortdurend te herinneren wat de Here God in en aan ons heeft gedaan. Om al die goede dingen op te noemen, er in gedachten mee bezig te zijn en zo onze ziel bewust te richten op deze dingen zodat zij “verzadigd” kan worden met al dit goede.

We kunnen zo onze ziel met dankbaarheid ten opzichte van Hem vullen. Ik denk dat we ons er heel anders door zullen voelen. Dat elk negatief gevoel, elke negatieve gedachte, moet wijken voor de positiviteit van de Here God, waardoor onze dag er een stuk anders zal gaan uitzien.


facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


6 + 9 =