Willekeurige bemoediging
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Met zorg behandelen.

pottenbakken-2duimen3-300x199[1]

Ik stuurde laatst een kaart weg waarop je twee handen zag die een stuk klei aan het vormen waren en daarbij stond de tekst: “God heeft jou speciaal met een doel gemaakt, je bent een kunstwerk”.

Ik vond dat heel erg mooi, vooral omdat je jezelf vaak helemaal niet zo ziet of voelt. Het is goed om er af en toe eens aan herinnerd te worden dát we zo speciaal zijn en dat we een onbetaalbaar kunstwerk zijn. God had álles ervoor over om ons in Zijn bezit te krijgen. Als je soms weleens zo’n veiling ziet, dan zijn er voor één bepaald voorwerp een paar gegadigden die dan tegen elkaar opbieden omdat ze allemaal heel graag het voorwerp in hun bezit willen krijgen. Uiteindelijk gaat het dan altijd naar de hoogste bieder. In ons geval was de Here God de hoogste bieder, Hij gaf Zijn Zoon, het meest kostbare wat Hij had gaf Hij om ons in bezit te kunnen krijgen.

Het is zo goed om erbij stil te staan dat wij zo’n grote waarde vertegenwoordigen, ten eerste voor ons zelfbeeld, zodat we niet minderwaardig over onszelf denken, maar ten tweede is het belangrijk om ervan doordrongen te zijn i.v.m. hoe wij met onszelf omgaan. Twee teksten die me opvielen in verband hiermee zijn deze:

Judas:20-21 : Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven.

Jak.1:27 : Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vaderis; omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

Onszelf “bewaren”, als je kostbare dingen hebt gekocht waar je veel geld voor betaald hebt, dan zet je ze op een plekje waar ze niet beschadigd kunnen worden, maar hoe anders is het als we bezien hoe we vaak met onszelf omgaan. Achteloos, onoplettend, onvoorzichtig, kortom als iemand die weinig waarde vertegenwoordigt.

Wij zijn er niet zomaar, God heeft ons speciaal met een doel geschapen en wij dienen met voorzichtigheid en respect met onszelf om te gaan. Hoe vaak is het niet zo dat we denken “och, ik ben niet zo belangrijk”? Maar we zijn wél belangrijk, we zijn gemaakt om God te dienen en zoals het in deze twee bijbelgedeelten staat is het de bedoeling dat wij onszelf bewaren, onszelf afschermen, onszelf onttrekken aan de besmettingen van deze wereld. Als ik een vaasje koop bij de een of andere goedkope winkel voor een euro’tje, dan ben ik niet zo erg voorzichtig ermee, gaat het kapot? nou, jammer, dan koop ik wel weer eens een nieuwe. Het is niet de bedoeling dat wij zo met onszelf omgaan, of ook anderen de kans geven om zo met ons om te gaan.

HANDLE-WITH-CARE-4-x2-self-adhesive-Shipping-Label-Sticker-product-code-SS08c-free-shipping[1]Laten we beginnen met te beseffen dat er sowieso maar ééntje van ons bestaat en dat we een enorme waarde vertegenwoordigen. Zodat we onszelf voortaan bewaren, bewaren voor de smetten van de wereld, zoveel mogelijk bewaren voor beschadiging en laten we onszelf opbouwen, zoals het in Judas staat, en dat kunnen we doen door echt de Here God te danken. Te danken voor alle mooie dingen die Hij in ons gelegd heeft, gaven en talenten, liefde en bewogenheid, warmte en ontferming. Ja…..als je dat bedenkt, daar groei je van en daarbij mogen we de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven “verwachten” zo staat het er. Iets dat je verwacht is iets dat met zekerheid zal komen, die zekerheid mag ons deel zijn.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


1 + = 3