Willekeurige bemoediging
  • Vanaf mijn terrasje.
    Saskia en Serge hadden er ooit een liedje over  “Zomer in Zeeland”. Nou, het is maar weer een trieste regendag …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Maar de Here ziet het hart aan

1046-66b828a1f2f68daea88eaf5a473f9644[1]

Er kwam een tekst in mijn gedachten, het gaat over Samuël die door God gezonden wordt naar Isaï om één van zijn zonen tot de nieuwe koning van Israël te zalven. Die zonen zien er stuk voor stuk goed en bekwaam uit, maar dan zegt God dit: I Samuël 16:7 Doch de HERE zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan. Uiteindelijk wordt de jongste zoon, David, tot koning gezalfd, De eenvoudige schaapherder die z’n impact in heel de geschiedenis van de bijbel heeft gehad en waar wij nu nog een voorbeeld aan nemen.

Het hield mij bezig. Ik bedacht me dat je de mensen vaak beoordeelt naar hun uiterlijk. En dan bedoel ik niet welke jurk of welk pak ze aanhebben, of dat hun haar netjes zit of iets dergelijks, nee, dan bedoel ik eigenlijk de uitstraling die mensen soms kunnen hebben. Van iemand die er blij uitziet kun je gemakkelijk denken dat alles met zo iemand goed gaat, maar vanbinnen kan het hart misschien wel huilen van wanhoop terwijl een ander een meer verdrietige uitstraling kan hebben waarbij we dan kunnen denken dat hij/zij wel een oppeppertje kan gebruiken. We vullen dat dan zelf wel in, maar hoe mis kun je soms zijn door alleen maar naar de buitenkant te kijken hè?

De mens toch ziet aan wat voor ogen is
, wij kunnen vaak niet verder kijken dan de buitenkant van de mensen, doch God ziet het hart aan. God ziet wat er vanbinnen bij ons allemaal gebeurt. Hij kent elke overweging, elke gedachte, elk gevoel, alles. Dus op het moment dat Hij ons vraagt om iemand te zegenen, te bemoedigen of voor iemand te bidden, dan kan Hij ons ook specifieke dingen laten zien waar die ander het moeilijk mee heeft, zonder overigens de privacy van de mensen te schenden. Hoe bijzonder is dat toch.

75106_176022979081112_5239406_n[1]God heeft ons mensen, aan elkaar gegeven om elkander tot een hand en een voet te zijn, elkander te helpen. Als het ons verlangen is om tot een zegen te mogen zijn voor anderen, dan wil de Here God ons heel graag gebruiken en ons laten zien voor wie wij mogen bidden of met wie wij een praatje mogen maken, of op andere manieren helpen. Laat niemand te klein van zichzelf denken of zich vergeten voelen, God kent ons stuk voor stuk, door en door, en Hij wil en zal ons gebruiken als dat ook ons verlangen is.

………..maar de HERE ziet het hart aan.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail