Willekeurige bemoediging
  • 5 maart 2006
    Hebreeën 5:12-14 : Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoorde te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Lookalikes

wormpje[1]

Gisteravond ging ik even mijn plantjes water geven en één daarvan is een roze/rood potje met wat plantjes waarvan er ééntje ook zo’n roze/rode kleur heeft. Terwijl ik er langs liep zag ik dat er iets (een stukje blad ofzo) van dat plantje afgevallen was en dat lag op het tafeltje. Ik wilde dat in het voorbijgaan pakken en weggooien, maar toen ik het probeerde te pakken begon het ineens te kronkelen, jakkie. Het bleek een wurmpje te zijn die (hoe?) ook diezelfde kleur had als dat plantje, waardoor ik dacht dat het daarvan afkomstig was. Bah, ik heb het wel opgeruimd, maar ik vond het wel vies hoor. Toch was het heel verwarrend, want het leek precíés op een stukje blad van dat plantje.

Wist je dat dit ook in de geestelijke dingen gebeurt? De duivel is zo slim, hij probeert ons op alle mogelijke manieren te verleiden, en uiteraard komt hij niet met grote, heftige dingen op ons af, want dan zouden we hem onmiddellijk doorhebben, toch? Het is toch ook onze wens om zo min mogelijk aan zijn werken deel te hebben? Daarom doet hij het op een slimme manier, de dingen waarmee hij ons verleidt lijken vaak heel vroom, of menslievend, of goed. Het lijkt ook heel veel op de dingen die wij graag voor de Here God doen.

In de Bijbel wordt er gesproken over mensen die zich voordoen als dienaren van de Here God, maar het zijn maar schijn-apostelen, bedriegers en dan staat er in II Kor.11:14Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het gaat mij uiteraard om dit stukje, dat de satan zich “voordoet” als een engel des lichts. Moeilijk is dit natuurlijk niet voor hem, aangezien hij dat ook daadwerkelijk geweest is, een engel des lichts. Maar nu vertegenwoordigt hij de donkerste duisternis en áls hij dan “speelt” dat hij licht wil brengen, dan is het allemaal nep waar wij moeten leren om doorheen te kijken. Mijn broer heeft vroeger weleens gezegd: “satan laat je eerst door een verkleinbrilletje kijken: och, zó erg is dat toch niet??? en áls je daar dan gehoor aan gegeven hebt, dán doet hij je een vergrootbril op en zegt: oh, heb jij dát gedaan, nou, dáár zit je wel mee in de problemen zeg”. Eerst probeert hij je te verleiden met zonde (waar we nog maar ál te gemakkelijk intrappen soms) en vervolgens probeert hij je zó diep de put in te drukken dat je zelfs je hoop op vergeving bijna zou laten wegroven.

Het is goed om waakzaam te zijn en op te letten en alle dingen te onderzoeken of ze de Here welgevallig zijn, want het kan er nóg zo op lijken, het kan misschien nóg zo’n kleinigheidje lijken, tóch kan het zonde zijn en daarom verkeerd. Wij zijn kinderen van het licht en er staat in Efeze 5:8-11Want gij waart vroeger in de duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid, en toetst wat de Here welbehaaglijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer.

Soms zijn er dingen waarvan je gewoon wéét, dit is goed om te doen, evenzo zijn er ook dingen waarvan je zéker weet, nee, dit moet ik niet doen. Daar is geen probleem, het probleem zijn de twijfelgevallen, mag het wel, mag het niet…? In zulke gevallen zou ik zeggen, praat er eerst eens over met de Here God, en wees vooral geduldig, neem de tijd om eráchter te komen wat Gods wil is. Het werkt zo’n beetje als een verkeerslicht, bij rood moet je stoppen, bij groen mag je door, maar dat oranje…? als je te hard gaat mág je er nog net door, maar liever niet. Laten wij zorgen dat we níét te hard gaan zodat we niet door dat oranje glippen, maar laten we stoppen en wachten tótdat de Here God ons het groene licht geeft.

Efeze 5:17Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

’t Lijkt een beetje op het werk van een kenner van schilderijen van oude meesters. Deze mensen léren om het echte van het onechte te kunnen onderscheiden, daarvoor moeten ze uit boeken het werk van de meesters leren kennen en hérkennen door zich te verdiepen in de persoon, in zijn gevoel en zijn specifieke eigenschappen. En als ze dan later een werk van zo’n meester in handen krijgen, dan kunnen ze zien of het geen nep is. Wij mogen het werk van onze Meester leren kennen uit “Hét Boek” de bijbel, maar in tegenstelling tot de “oude meesters” is onze Meester niet dood, maar zeer levend en kunnen we behalve uit de bijbel, óók persoonlijk deze Meester leren kennen. En het leuke is, hoe langer je Hem kent, hoe Kleurpl.DS.Kunstschilder.Ind[1]meer je gaat ontdekken van de veelkleurigheid, de veelzijdigheid van deze Meester. En door ondervinding leren wij ook steeds beter het onderscheid tussen het echte en het onechte. De duivel probeert het werk van “Dé Meester” wel te vervalsen, maar uiteindelijk is tóch de échte hand en de échte stem van de Meester door ons te herkennen. En dan kan het heus nog weleens gebeuren dat we daar fouten in maken,  laten we ons dan niet laten ontmoedigen, maar vasthouden dat wanneer we oprecht berouw hebben, we tóch weer een nieuw begin mogen maken.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


2 + = 5