Willekeurige bemoediging
  • Cola en een dweil.
    Als ik vroeg in de morgen opsta en mijn wandeling met Simon maak dan is steevast mijn gebed of de …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Leegte.

invulling

Soms kun je weleens door gesprekken heen op gedachten komen. Zo was ik bij een gesprek aanwezig waar iemand vertelde over relatieproblemen en door bepaalde dingen die in dat gesprek genoemd werden kwam ik eigenlijk tot conclusies die ik hier weleens op wil schrijven om daarmee ook jullie, die dit lezen, aan het denken te zetten.

Ik realiseerde mij dat we best wel vaak zo onze verlangens hebben. Dat kan verschillen van het verlangen naar bijv. materiële dingen, misschien dingen die je graag zou willen bezitten, een carriëre die je najaagt wellicht. Het kan ook een verlangen zijn naar relationele zaken, een verlangen naar een vriend of vriendin, een partner, enz. Ach, er kunnen zoveel verlangens in ons hart zijn.

Een belangrijk kenmerk van een “verlangen” is, dat het vaak een zoeken is naar een stukje invulling van een bepaalde leegte die er in ons leven is. Het gevaar echter van het zoeken naar invulling is dat het zo fijn is om te ervaren dat, dóór die invulling, je de leegte niet meer voelt, want dat stukje is nu (tijdelijk) gevuld met… tja, zeg het maar. Met een vriend of vriendin, met een kortstondige relatie, met weer een stukje voor je verzameling, met weer een bedragje op je bankrekening, met even een lekker
stuk chocolade, leuke baan. Het maakt niet uit wat het is, als het maar dat lege gevoel in je leven wegneemt. Des te groter is de teleurstelling als je na een poosje merkt dat het tóch weer niet blijvend is en je dan opnieuw in een gat valt omdat de leegte dubbel en dwars terugkomt. Maar ja, we kennen allemaal wel zulke momenten denk ik. Wat moet je dan?

Ik denk dat het zo moet zijn dat we geen invulling van ons leven moeten zoeken, maar juist aanvulling. De invulling van ons leven kunnen we bij de Here God vinden, Hij is de Enige die ons leven echt op een goede en duurzame manier invulling kan geven. Hij is in staat om elke leegte in ons leven, in ons hart, blijvend te vullen. Wanneer we dán alsnog wensen hebben, is het niet zo dat het ons leven moet invullen, dan mag het ons leven aanvullen. De Here Jezus zegt in Mattheüs 6 dat we ons geen aardse schatten moeten verzamelen en dan zegt Hij in vers 21: Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Het is dus zo dat we van onze hartsgesteldheid af kunnen leiden wat voor ons nou daadwerkelijk belangrijk is. Zijn dat de materiële, relationele zaken óf zijn dat de “Hemelse” zaken? Waar is ons hart vol van? Weet je, het jagen naar dingen brengt ook een stukje onvrede met zich mee, onvrede en onrust.

Maar hoe zit dat dan? Er staat toch ook regelmatig in de bijbel dat wij onze wensen bekend mogen maken bij God? Dat is zeker zo, en Hij wil naar onze wensen luisteren en ons ook daarin tegemoet komen. Maar  Psalm 37:4 zegt: verlustig u in de Here,dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Ons verlustigen in de Here, Hem op de eerste plaats in ons leven stellen, Hem ieder plekje in ons laten vullen, en dan zullen ook onze wensen automatisch aangepast worden en zal er geen leegte meer zijn die we wanhopig proberen zelf in te vullen.

vervuld-met-de-Heilige-Geest-in-u[1]Ik wil voor vandaag voor eenieder de wens uitspreken die geschreven staat in Rom. 15:13De God nu der hope, vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.

Ik wens je een gezegende dag toe!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


6 + 5 =