Willekeurige bemoediging
  • Zoals het bedoeld is.
    Zoals ik wel eerder verteld heb zijn mijn oudste- en mijn jongste dochter ook meisjes, nou ja, vrouwen die het …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Kun jij het zien?

Half leeg en half vol.

“Is bij jou het glas altijd halfvol? of is het half leeg?”

Dit is een vraag die weleens gesteld wordt en waaraan men dan afmeet in hoeverre je positief- dan wel negatief- georiënteerd bent.  Ik heb hier een foto van één half leeg glas en één half vol glas. Kun jij zien welke het halflege en welke het half volle is?

Halfvol of halfleeg. Ik dacht daar over na en bedacht me toen dat iemand met een glas dat halfvol is blijkbaar iets heeft ontvangen waardoor het halfvol geworden is, en iemand met een half leeg glas dus iets ontnomen is, de helft van je glas is leeg dus er is wat weggenomen.

Mensen met het halfvolle glas zullen zich dankbaar en gezegend voelen terwijl de mensen met het halflege glas zich eerder tekortgedaan voelen. Dikwijls zie je ook dat deze mensen bij van alles wat er gebeurt zeggen: “zie je wel, er kan bij mij ook niks goed gaan”. of “ik heb ook altijd pech” enz.

Positiviteit ontdekt en benadrukt de goede dingen die er zijn en die gebeuren terwijl negativiteit juist als eerste altijd de verkeerde en moeilijke dingen overal tussenuit pikt.

Het is tegenwoordig niet meer gauw goed, mensen willen van alles, zijn niet meer tevreden en men maakt zich ook in toenemende mate bezorgd om de toekomst. Er is altijd wel iets te wensen, iets te klagen, en deze trend zet zich ook door binnen de kerken. Terwijl er van vele kansels een prosperity (welvaarts) evangelie wordt gepredikt zorgt dit tegelijkertijd voor toenemende ontevredenheid bij de mensen. Want waarom zegent God de ene wel en de andere niet? Is die ander beter dan jij? Is zijn gebed beter? Waarom maakt God die ander zijn glas (half)vol en heb jij het gevoel dat er bij jou van alles weggezogen wordt? Dit zijn vragen en gedachten die bij velen leven en die ervoor zorgen dat er een negatieve tendens ontstaat. Ontevredenheid, het is de regelrechte tegenhanger van vrede, blijdschap, dankbaarheid. Maar wie is de vijand in dit verhaal? Het is God die onterecht de schuld in de schoenen geschoven krijgt. Ik weet dat mensen gezegend worden door de Here God, dat word ik zelf ook en ik ben Hem daar superdankbaar voor. En ik ben er absoluut ook een voorstander van dat men daarvan getuigt! Maar als Gods zegen een soort van wetenschap wordt en er worden allerlei formules uitgedacht waardoor je de voorspoed en de financiën bij Hem los kunt krijgen gaat het de verkeerde kant op.

Waar mensen naar hongeren en dorsten dezer dagen is dat “basic” evangelie! In eenvoud en liefde gebracht, mensen erop attent makend dat de Here Jezus niet naar deze aarde is gekomen om, bij wijze van spreken, onze portemonnee te vullen, nee, Hij kwam om ons hárt te vullen, met Zijn liefde, vrede, blijdschap, kracht, moed, ontferming, rust, wijsheid. Dit zijn dingen die vele malen kostbaarder zijn dan wat dan ook!

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


2 + = 9