Willekeurige bemoediging
  • Laat me toch even…
    Hoeveel mensen zijn er die op de één of andere manier in hun directe omgeving of in hun kerk of …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Kun je het zien??

IMG_0774Zittend op mijn balkon in de koelte van de avond, homecoming muziek op de achtergrond, komen er zo wat gedachten naar binnen dwarrelen. Zojuist was er een lied dat mij inspireerde om dit nu te schrijven. Er was een donkere man met zijn vrouw en dochter aan het zingen. Het lied ging erover dat ze Jezus hadden gevonden en dat Hij in hun levens was. Vooral de man zong met zó’n enorme overgave en passie dat je er wel door geraakt móést worden. Hij zong: ” Ik heb een nieuwe wandel, ik heb een nieuwe spraak, ik heb Jezus!!

De vreugde spatte er vanaf en het ontroerde, bemoedigde en inspireerde me tegelijk. Toch zette het me ook aan het denken. Deze week had ik een email gekregen van een trouwe bezoeker van mijn site en zij zei o.a ook dat ze hoopte dat de mensen de blijdschap van de Here God in haar leven mochten opmerken en dat ze zo een levend getuigenis mocht zijn. Een wens die ik met haar deel. Door dit lied vroeg ik me af hoe mijn wandel, mijn manier van spreken is. Onderscheid ik me daarin van de wereld om mij heen? Of ben ik een meeloper geworden? Een vraag die zeker niet overbodig is en goed om van tijd tot tijd aan onszelf te stellen.

De bijbel leert ons dat we veranderen door een nieuwe manier van denken. Een denkwijze geïnspireerd door wat we in Gods woord lezen en door de Heilige Geest die in ons woont en dat zorgt voor die verandering. Als we dicht bij de Here God leven dan kan het niet anders dan dat dat gezien wordt.

IMG_0775Mooi om met dat gegeven deze zondag in te gaan: “ Ik heb een nieuwe wandel, ik heb een nieuwe manier van spreken, ik heb JEZUS!

Kun je het zien??

 

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 3 = 8