Willekeurige bemoediging
  • Lookalikes
    Gisteravond ging ik even mijn plantjes water geven en één daarvan is een roze/rood potje met wat plantjes waarvan er …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Kindsoldaten.

Kinderen en knippen, het schijnt een enorme aantrekkingskracht op een kind uit te oefenen om iets te knippen. Een schaar in een kinderhand dat is eigenlijk niet de bedoeling, daarom zijn er ook speciaal kinderschaartjes in de handel (die vaak óók nog te scherp zijn gemaakt.) In ieder geval is een schaar een stukje gereedschap dat in de juiste hand iets moois en soms ook iets nieuws kan creëren (zoals een mooi nieuw kapsel) maar dat in de verkeerde handen tot schade kan leiden.

Je hebt een zekere mate van “volwassenheid” nodig om goed met een schaar om te kunnen gaan. Zo is het ook in het geestelijke, de bijbel zegt  Romeinen 8:19 : Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Gods schepping wacht op volwassenen die om kunnen gaan met de gereedschappen (wapenen zelfs), die de Here God door Zijn woord ons ter hand stelt. In Hebr.4:12 kunnen we lezen dat het woord van God scherper is dan enig tweesnijdend zwaard, een wapen dat ons ter beschikking gesteld wordt. En in Efeze 6:10-20 kunnen we lezen over de wapenrusting die we dagelijks mogen aantrekken.

We zijn dus echte strijders. Toch zijn er nog heel veel “kindsoldaten” aan het werk binnen de christelijke wereld. Mensen die, weliswaar vaak met de beste bedoelingen, nog niet goed kunnen omgaan met dat zwaard. Dat zwaard is bedoeld om er een geestelijke strijd mee te voeren, een strijd tegen ons eigen ik, tegen de gedachten en de verleidingen die de satan ons opdringt, tegen zijn pogingen tot onderdrukking, en in zulke situaties is het heel effectief om dit zwaard, Gods woord, te hanteren. De Here Jezus deed het zelf ook. Toen Hij verzocht werd door de satan zei Hij: “Er staat geschreven” en dan proclameerde Hij het woord van God, en daarmee versloeg Hij de vijand.

Wanneer echter een kind dit zwaard hanteert, een christen dus die nog niet echt volwassen genoeg is, dan zal het zwaard  slachtoffers maken. Ik heb van dichtbij gezien hoe iemand zijn nog onbekeerde familie “doodknuppelde” met het woord van God, door het ze voor te houden als een dreigement. Ook kunnen Bijbelteksten of gedeelten gebruikt worden om mensen (misschien zelfs onbewust) te manipuleren, en ook daar worden mensen door beschadigd. Het is dus zeker belangrijk om volwassen en wijs te zijn. De bijbel vertelt ons ook hóé we zonen van God kunnen worden dat staat in  Rom. 8:14:Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Dat kunnen we dus worden wanneer we open staan voor de Heilige Geest, wanneer we acht slaan op Zijn woorden, op de dingen die Hij ons laat voelen of merken. Door te luisteren wanneer we terechtgewezen worden en wanneer we dus ook aan onszelf willen werken om dingen te veranderen.

Het leren kennen van Gods woord door er dagelijks in te lezen is noodzakelijk, maar ook daar mogen we de Heilige Geest vragen om ons te onderwijzen in wat er geschreven staat zodat we het goed leren begrijpen en kunnen toepassen. En vooral stil worden en luisteren is een zeer belangrijk onderdeel van ons geestelijk leven. Als wij die leiding van de Heilige Geest willen ontvangen moeten we wel kunnen verstaan wat er tegen ons gezegd wordt en dat kan door stil te worden en te luisteren en Gods Geest de ruimte te geven om ons te onderwijzen, opdat wij standvastige wijze volwassenen mogen zijn die sterk en bekwaam zijn om met het zwaard des geestes keer op keer de overwinning te behalen!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


2 + 2 =