Willekeurige bemoediging
  • Ben ik het niet waard?
    De “ice bucket challenge”, het is hot topic op facebook en op tv en van alle kanten zie je bekende …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Inhoud en zin.

U geeft mijn leven inhoud, zin,
U vult met Uw goedheid al mijn dagen,
U geeft mij reden om te danken Heer,
ik heb echt niets te klagen.
‘k Heb alles wat ik nodig heb
en als ik zo eens kijk
en al mijn zegeningen tel,
ontbreekt mij niets, wat bén ik rijk.

Deze woorden schoten me te binnen, ik heb ze ooit, vele jaren geleden, eens onder een blogje geschreven.

God geeft ons leven inhoud, Hij geeft mijn leven inhoud. Als ik over deze woorden nadenk dan vult mijn hart zich met dankbaarheid. Dankbaarheid omdat ik elke dag opnieuw mag weten dat de Here God er is, dat Hij van mij houdt, dat Hij met mij de dag wil ingaan, doorgaan en aan het einde van de dag ook met mij de nacht wil ingaan. Hij is er altijd, ik ben nooit één seconde alleen.

Als ik mij dit bedenk dan vind ik dat zo bijzonder, God weet alles van mij, Hij ziet alles van mij, wat ik doe, wat ik denk, wat ik alvast bé-denk, Hij weet ervan. Dat is zo’n geruststelling. Wat er ook in mijn leven gebeurt, Hij weet het, en ik mag in elke situatie mijn blik naar Hem opslaan en vertrouwen dat Hij mij erdoorheen helpt. Hoe dan ook, want soms hebben we ook hele eigen voorstellingen van hoe de Here God ons zou kunnen/moeten helpen, maar niet altijd doet Hij dat op de manier die wij ons voorgesteld hadden. Toch heb ik al dikwijls mee mogen maken dat de Here God voorziet, op welke manier dan ook, en hoe meer je dat meemaakt, des te groter ook het vertrouwen wordt in Hem.

Ik heb het best al vaak gezegd, maar David vormt in dat opzicht zo’n bron van inspiratie voor mij. Zoals hij de dingen beleeft en opschrijft in zijn Psalmen dat vind ik mooi. De worsteling, de wanhoop soms, maar ook altijd weer het vertrouwen dat hij uitspreekt. God heeft dat vertrouwen nooit beschaamd, en zo weet ik dat Hij ook mijn vertrouwen nooit zal beschamen. Zo zegt hij in Psalm 145:2-6: Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning, ik zal Uw naam prijzen voor altoos en immer; te allen dage zal ik U prijzen, uw naam loven voor altoos en immer. De HERE is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal Uw werken roemen, zij zullen Uw machtige daden verkondigen. Ik zal van de heerlijke luister Uwer majesteit en van Uw wonderdaden gewagen. Zij zullen spreken van de macht Uwer geduchte daden, en Uw grootheid wil ik vertellen. Zij zullen de roem Uwer grote goedheid verkondigen, en jubelen over Uw gerechtigheid.

God geeft mijn leven inhoud, Hij vult mij met Zijn liefde, Zijn vrede en rust, met Zijn wijsheid, met Zijn blijdschap, allemaal dingen die met geen geld te koop zijn. Dingen die niet zomaar weer weggaan. Het zijn dingen die zelfs in de grootste nood of in de ergste crisis van ons leven in ons blijven en ons erdoorheen helpen. Wie is als God? Is er iets of iemand die kan wat Hij kan? Is er iets of iemand die is zoals Hij is?

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


9 + 8 =