Willekeurige bemoediging
  • Het buitenkantje.
    Vandaag is het alweer 8 jaar geleden dat mijn vader overleed. Toch een dag die me elk jaar weer even …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

In Zijn armen weggedragen.

Ik moet denken aan een waargebeurd verhaal dat ik ooit in een klein boekje las. Het ging over een echtpaar dat een groot verdriet had, hun kleine dochtertje was nog maar kortgeleden overleden en om hun gedachten wat te verzetten hadden ze een reis naar Israël geboekt. Ze liepen daar wat door de omgeving en zagen een schaapskudde. Op een gegeven moment moesten de schapen door een ondiep water naar de overkant omdat daar meer te grazen viel. Hoe de herder ook probeerde, er wilde geen enkel schaap het water instappen om naar de overkant te gaan. Uiteindelijk nam de herder het jongste lammetje op en droeg het in zijn armen naar de overkant. Toen de schapen dat zagen stapte de één na de ander het water in en volgde de herder naar de overkant. Het echtpaar keek toe hoe dit alles zich afspeelde en op dát moment kwam er een besef in hun binnenste, ze zagen in gedachten hoe Vader God hun kleine meisje in Zijn armen naar de overkant had gedragen en ze begrepen dat het Zijn verlangen was dat ook zij die stap zouden doen en Hem zouden volgen.

Deze twee mensen hebben daar op dat moment hun hart voor de Here God geopend. Ze kenden de Here God van verre maar niet van dichtbij, maar op dat moment werd Hij pas echt realiteit voor hen. Ze begrepen wel dat de Here God hun dochtertje niet had weggenomen om hen dichterbij Hem te krijgen maar Hij had wel dit tafereeltje met die schapen gebruikt om hen te laten beseffen dat Zijn hart naar hen uitging en dat Hij niets liever wilde dan hun harten aan te raken met Zijn liefde en Zijn vertroosting.

Hun verdriet werd er niet minder om en ook hadden ze nog vele vragen, maar er kwam een rust in hun hart waarvan ze niet hadden geweten dat het mogelijk was om die te ervaren en vanaf die dag is hun leven veranderd en mochten ze leven in de wetenschap eenmaal hun kleine meisje terug te zien en dat gaf hen moed en kracht om door te gaan en een getuigenis en hulp voor vele anderen te mogen zijn.

Psalm 34:19: De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest.

Soms zijn er dingen in ons leven waarvan we het gevoel kunnen hebben dat ze ons afgenomen zijn, dat we ze verliezen, hebben moeten afgeven. Er kan pijn en verdriet zijn waardoor we het even allemaal niet meer weten. Maar ook dan mogen we weten dat de Here God altijd dichtbij is, dat Hij met open armen klaarstaat om ons te vertroosten en dat Hij juist onze eigen omstandigheden kan en wil gebruiken om later anderen weer mee tot zegen te zijn.

Filipp. 4:6-7: Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Niet bezorgd zijn, tja, dat is heel erg moeilijk en soms haast niet te doen. Maar dan gaat dit stukje verder met te zeggen dat we alles aan de Here God mogen vertellen en dán is het zo dat doordat Zijn vrede in ons komt, we de zorg ook wat meer los kunnen laten.

Ik wens je deze dag Zijn vrede toe!!

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


4 + = 8