Willekeurige bemoediging
  • Eenzaamheid.
    Gisteravond sprak ik met een lieve vriend over dit onderwerp, eenzaamheid. Eenzaamheid is een heel naar gevoel. Soms bén je …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Ik wil meer!

I Kor.13:4-8 : 
De liefde is lankmoedig,
de liefde is goedertieren,
zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen,
zij kwetst niemands gevoel,
zij zoekt zichzelf niet,
zij wordt niet verbitterd,
zij rekent het kwade niet toe.
Zij is niet blijde over ongerechtigheid,
maar zij is blijde met de waarheid.
Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
De liefde vergaat nimmermeer.

Lankmoedig = verdraagzaam
Goedertieren = barmhartig = mededogen hebbend.
Dat zijn al twee van de mooie eigenschappen van de ware liefde. Dan staat er dat de liefde niet afgunstig is. Jaloersheid hoort dus niet in het rijtje van de liefde thuis. Ze praalt niet, en is niet opgeblazen, er zit dus niets opschepperigs aan de liefde. Ze kwetst niemands gevoel, oei, als we dáárover gaan nadenken, dan ontbreekt het een ieder weleens een beetje aan die volmaakte liefde hè? Mij wel hoor. Ze zoekt zichzelf niet, bij alles wat gedaan wordt vanuit die liefde, zal altijd het belang van de ander voorop staan. Geen eigenbelang komt daaraan te pas. Het is niet zo van: nou heb ik dit voor jou gedaan, dan kun jij óók wel iets voor mij terugdoen. Ze wordt niet verbitterd, dat is ook een hele mooie eigenschap van de liefde, want als je niet verbitterd wordt, dan wil dat zeggen dat je niet alleen die ander niet kwetst, maar óók dat je zelf niet gekwetst wórdt door wat een ander doet.

Dóór deze liefde ben je in staat om onmiddelijk te relativeren en te zíén dat bitterheid alleen maar schadelijk is voor jezelf én voor je omgeving, en dat een reactie uit liefde, barrières breekt en harten verwarmt, óók dat van jezelf. Zij rekent het kwade niet toe, dat is aan het vorige gerelateerd, want doordat je het kwade niet toerekent, wordt je dus ook niet bitter. Zij is niet blijde over ongerechtigheid maar zij is blijde met de waarheid, blij zijn met de waarheid, je zou zeggen dat dat heel erg logisch is, maar dat is het toch ook weer niet, want soms zijn we blijer met ongerechtigheid (leedvermaak). De Here Jezus is de Waarheid, en alles wat Hij ons leert is de waarheid. En dat kan soms regelrecht tegen alle gevoel ingaan. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij, over die verdraagzaamheid hebben we het al gehad, en alles hopen en geloven, het goede verwachten van mensen en van God, maar dat ene, alles bedekt zij, dat is mooi. Als alles bedekt wordt door de liefde, dan zíé je geen ongerechtigheid meer, geen negatieve dingen in die ander, geen onvolkomenheden, dan zie je alléén die liefde. De liefde vergaat nimmermeer, deze liefde is blijvend, en het begin van dit hoofdstuk spreekt over allerhande goede en opofferende dingen die je kunt doen, maar alles is zonder waarde zolang de liefde ontbreekt.

Dit is een speciaal soort liefde, deze liefde kómt van God, maar zij keert ook terúg naar Hem. Dit is een liefde die we mogen voelen voor God, voor onze medemens, maar óók voor onszelf. En ik wil graag véél meer van deze liefde in mijn leven, omdat ik bij mezelf ontdek als ik deze woorden lees, dat er nog wel het een en ander ontbreekt. En als je dan leest dat de liefde niet jaloers is, niemands gevoel kwetst, niet verbitterd wordt enz. en je ontdekt dat er in je leven nog wél van deze gevoelens zijn, dan wil dat dus ook zeggen dat dáár die liefde gewoon ontbreekt. Simpel, maar waar.

Ook dit is weer iets wat uit de “Bron” komt, daar waar de oorsprong is van alle leven, de Here God zegt van Zichzelf dat Hij die “Bron” is, en bij Hem kunnen we deze liefde zien, ervan leren én ervan ophalen voor in ons eigen leven!

 Deze liefde, goed en mooi,
daarvan wil ik graag meer,

want zónder deze liefde
is toch alles zinloos Heer?
Ik heb die liefde nodig
altijd en overal,
zodat haar diepe warmte
elk hart ontdooien zal.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 1 = 8