Willekeurige bemoediging
  • Waar doe je het voor?
    Toen mijn hart verbitterd was, en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas en zonder …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

In ben verheugd!

Het is goed de Here te loven, Uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond Uw goedertierenheid te verkondigen en Uw trouw in de nachten, op het tiensnarig instrument en op de harp, bij snarenspel op de citer. Want Gij, Here, hebt mij verheugd door Uw daden, over de werken Uwer handen zal ik jubelen. Psalm 92:2-5

Wat een positiviteit spreekt er uit deze eerste woorden van deze Psalm, en wat hier gezegd wordt is eigenlijk dat het goed is om 24 uur per dag de Here te loven en Zijn goede daden te roemen en te prijzen, en voor Hem lofliederen te zingen. Er ligt kracht in de lofprijzing en ik moet eerlijk zeggen dat ik niet 24 uur per dag de Here groot maak en jubel over alles wat Hij voor mij doet. Maar als ik nadenk over alles wat Hij in mijn leven gedaan heeft en wat Hij voor mij betekent dan weet ik dat Hij het meer dan waard is dat ik voortdurend de dank van mijn hart bij Hem neerleg.

Het is goed om regelmatig terug te denken over alles wat de Here voor ons doet en al gedaan heeft, het zorgt voor een nieuwe impuls van liefde en warmte, en opnieuw een diep besef van Zijn grote liefde voor ons.

U geeft mij reden Heer, tot dank
Uw daden maken mij zo blij,
of het nou dag is of ook nacht
het maakt niet uit, U bent bij mij.
U liet mij geen moment alleen
geen dag, geen uur, geen ogenblik,
de herinnering maakt mijn hart zó warm
ja verheugd over Uw daden, dát ben ik!! 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


2 + 2 =