Willekeurige bemoediging
  • 2. Een groot goed.
    Want de Here is de bron van alle wijsheid. Uit alles wat Hij zegt, spreekt wijsheid en verstand. Hij geeft …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Hoe weet je dat nou…

vraagtekens

Hoe kun je nou weten of de weg die je gaat Gods weg is? Of de dingen waar je voor kiest Zijn keuzes voor jou zijn? Of de plannen die je maakt overeenkomen met de Zijne voor jouw leven? Niet! Dat zijn dingen die we nooit helemaal met zekerheid zullen weten, tot het moment dat we bij Hem zullen komen. Maar is het niet belangrijk dan om juist Zijn plannen te volgen? Zijn weg te bewandelen? Jawel, heel belangrijk en soms weet je het bijna zeker, dan voelt het goed, dan merk je de zegen van God op wat je doet. Maar is zegen dan altijd een teken dat je goed zit? Nee, ook al niet. Zegen is een geschenk van God en dikwijls ook wel als gevolg van de keuzes die wij maken maar het is niet per definitie een beloning die je de zekerheid geeft dat je het allemaal zo goed doet. Zucht… maar wat dan?

Weet je, we hebben vaak onze eigen interpretatie van dingen, onze eigen invulling van zaken en zovele mensen als er zijn zovele visies zijn er ook. Wie heeft gelijk? Ach, niemand heeft echt voor 100% gelijk. Het is belangrijk om wat dat betreft de bijbel als leidraad te nemen en daarin te lezen wie God is, wat Zijn gedachten zijn, Zijn richtlijnen voor ons leven en daarnaar te leven. En boven alles is het belangrijk om een persoonlijke relatie met de Here God te hebben, dingen met Hem te delen, met Hem te spreken en naar Hem te luisteren. Voor vandaag wil ik eindigen met een heel mooi gedeelte uit de Psalmen dat ik net las en waar het nog eens zo duidelijk wordt beschreven:

Psalm 19:8-15 (het Boek)

De wet van de Here
is volmaakt en goed,
zij verandert ons leven.
De woorden van de Here
zijn altijd betrouwbaar,
zij geven wijsheid aan de onwetende.
Het bevel van de Here
is een vreugde voor ons hart.
Het gebod van de Here
is zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht.
Het ontzag voor de Here
is rein en blijft altijd bestaan.
De voorschriften van de Here
bevatten louter waarheid,
zij zijn altijd rechtvaardig.
Zij zijn veel kostbaarder dan goud
en zoeter dan de zuiverste honing,
vers uit de raat.
De knecht van God
neemt ze ernstig en leert ervan,
het houden ervan
levert de rijkste beloning op.
God, vergeef mij
ook mijn onbewuste zonden,
want wie kent al zijn fouten?
Ik ben uw dienaar, Here.
Bewaar mij voor overmoedigheid.
Geef dat die geen kans krijgt in mijn leven.
Dan kan ik pas echt naar uw wil leven
en zal ik niet zondigen.
Ik bid U, Here,
dat alles wat ik zeg met mijn mond
en denk in mijn hart,
naar uw wil mag zijn.
Here, U bent mijn rots en mijn bevrijder.

breaking free

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 1 = 9