Willekeurige bemoediging
  • Make you feel…
    Ik heb het misschien wel eerder gezegd maar ik ben iemand die heel gevoelig is voor muziek. En dan de …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Hindernissen.

En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Marcus 10:13-14. En dan neemt de Here Jezus de kinderen ook nog als voorbeeld voor de discipelen en zegt dat je het Koninkrijk niet kunt binnengaan als je het niet ontvangt als een kind. Kinderen zijn belangrijk! Kinderen verdienen tijd en aandacht en niet die tijd en aandacht die er misschien overblijft, nee, zij komen eerst en al het andere gebeurt dan maar in de tijd die overblijft.

De discipelen mochten de kinderen niet verhinderen om tot Jezus te komen, maar soms kun je als ouders, of als familie, óók onbewust kinderen verhinderen om tot Jezus te komen. Zélfs als je zelf een kind van God bent…

Het is belangrijk om een voorbeeld te zijn voor de kinderen, en dan maakt het niet uit in welke leeftijd ze zijn. Het is belangrijk dat ze zíén dat wij een relatie hebben met de Here, zelfs al kunnen ze het nog niet onder woorden brengen, ze kunnen het voelen in de sfeer, zien in de dingen die wij doen, horen in de woorden die wij spreken. Mijn broer zei ooit: ik heb me voorgenomen om geen programma’s meer te kijken als Friends bijvoorbeeld (keek hij graag naar), want als mijn dochter straks met jan en alleman naar bed zou gaan dan zou ik dat vreselijk vinden, maar als het op de TV gebeurt dan lachen we erom. Wat voor een idee geef je zo’n kind dan mee? En inderdaad, zo’n meisje zou denken dat zoiets heel normaal is, als je haar niet zou leren dat de Here God dit niet goedvindt. Als wij, als volwassenen grove taal gebruiken, dan wordt dit in de oren van kinderen heel normaal en dan zullen zij het ook gebruiken. Hoe kun je als ouder zelf roken en het je kind verbieden? Zelf drinken en tegen je kind zeggen dat het slecht voor ze is? Zelf je zaakjes op een niet helemaal eerlijke manier voeren en je kind voorhouden dat het niet mag liegen?

Het is dus zaak om alert te zijn, kinderen al jong bewust te maken van de onreinheid en de gebrokenheid van deze wereld en de mensen die daarin leven. Maar het is óók zaak om ze wél iets aan te bieden waarmee ze hun hart en hun leven kunnen vullen en dat is de liefde van God, en die kun je ze op vele manieren aanbieden. Door er voor ze te zijn, door altijd de tijd voor ze te nemen wanneer zij dat nodig hebben en niet je “eigen dingen” altijd voorop te stellen, want hoeveel ouders zijn er niet die er pas later achter komen dat zij hun kind(eren) te kort gedaan hebben, dat ze veel te veel met hun werk bezig waren, of met hun problemen of noem het maar. Als ze nog klein zijn is het al belangrijk om over alle dingen met ze te spreken zodat ze daar ook later op terug kunnen vallen. Ook is het heel belangrijk om afspraken na te komen, dingen die je belooft moet je ook doen want dat is noodzaak als je wilt dat je kind je vertrouwt. Verschuif afspraken niet zomaar omdat het toch “maar” kinderen zijn die wel flexibel zijn. Kinderen zijn daar heel gevoelig voor en zeker als ze ouder worden. Neem ze áltijd serieus!!

Het is nooit te laat om onze kinderen liefde en echte aandacht te geven, ook als we hierin misschien tekort geschoten zijn in hun opvoeding. Onvoorwaardelijke liefde zoals de Here God het voor ons heeft, zo mogen wij het aan onze kinderen geven. Maar ook voor onze buurkinderen, neefjes en nichtjes mogen we tot een zegen zijn door de liefde van de Here God uit te dragen.

Het is leuk om je kind(eren) zomaar eens te verrassen met iets waarvan je weet dat ze er blij van worden, en het is mooi en waardevol om er een goede gewoonte van te maken samen te bidden. En het is uiteraard een hele goede zaak om van het geloof geen dwang en een “niets mag” te maken, maar door er iets blij’s van te maken, een geloof met mógelijkheden, waardoor ze uiteindelijk zélf naar die relatie met Hem gaan verlangen, op die manier mag je je kind bij de Here Jezus brengen zónder zelf een obstakel te vormen. En dát is toch onze grootste wens?

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


6 + 3 =