Willekeurige bemoediging
  • Mijn Toevlucht.
    Psalm 91. Een verhaal over die schuilplaats die we hebben bij de Here God, deze Psalm is zo mooi en bemoedigend, …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Hij keek naar de steeltjes…

2mv6yais[1]Misschien heb ik weleens verteld dat mijn broer en ik, als kind, een blauwe maandag accordeonles hebben gehad? Dat ging dan in groepsverband en dan zat je met een aantal kinderen in een kring en moest je om de beurt hetzelfde stukje spelen. Heel langdradig en saai, maar op een dag kregen we van de leraar een boekje mee met een zelfgeschreven liedje dat we thuis moesten oefenen. Wij de volgende keer naar les en iedereen speelde braaf dat liedje, tót mijn broer aan de beurt was. Hij begon te spelen en de leraar keek alsof hij water zag branden, mijn broer speelde één of ander vreemdsoortig stuk muziek waar geen touw aan vast te knopen was. Wat had hij nou gedaan? Hij had de “steeltjes” van de noten gespeeld, dat deed hij namelijk altijd zo bleek toen. Maar in de muziekboeken staan die steeltjes keurig correct afgetekend, en in het boekje van de leraar niet, die had niet zo nauw gekeken, immers het gáát niet om de steeltjes, het gaat om de balletjes:-))) We hebben niet lang op les gezeten…

Toch is het frappant, de leraar had wel dégelijk een liedje op papier gezet, en de meeste kinderen hadden dat er ook uitgehaald, behalve mijn broer. Hij had iets totáál anders gezien dan alle andere kinderen.

Er zijn veel mensen die de bijbel lezen, en er zijn vaak even zovele uitleggingen of interpretaties van het woord van God. Dat komt omdat we er vaak vanuit een verschillende invalshoek naar kijken. Het wil niet zeggen dat er maar één uitlegging de juiste is, want vaak kunnen juist verschillende uitleggingen tezamen een totaalplaatje vormen. Het is echter wél zo dat we in ons eigen leven de dingen die we leren, in de praktijk moeten brengen. In ons dagelijks leven komen de zaken van pas  die we lezen in de bijbel. Maar om nu te voorkomen dat we een heel verkeerde “melodie” spelen, is het belangrijk om te allen tijde met de Schrijver te overleggen. Had mijn broer destijds aan de leraar gevraagd om het muziekstuk even voor te spelen, dan had hij wellicht eerder in de gaten gehad dat hij ietwat op de verkeerde weg was. Als wij dingen horen of lezen waar we niets mee kunnen, dingen die we niet begrijpen, waar we geen touw aan vast kunnen knopen, dan mogen we te allen tijde om raad vragen. De Heilige Geest is eigenlijk de Schrijver van de bijbel, het is door Hem geïnspireerd Hij weet precies hoe de dingen bedoeld zijn die er in de bijbel geschreven staan.

Als je II Petrus 1 leest dan staat er boven dit hoofdstuk: Leiding voor groeiende christenen, God beter leren kennen en weten wat Hij wil (Uit Het Boek.) vers 2-3 : Het is mijn grote wens dat u God en onze Here Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zult u gelukkig worden en Zijn genade en vrede ervaren. Want als u Hem beter leert kennen, zal Hij u door Zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven. vers 19-21 : Wij zijn er nu dus nog zekerder van dat het waar is wat de profeten hebben gezegd. U doet er goed aan dat allemaal heel serieus te nemen, want daardoor kunnen wij veel dingen begrijpen die anders moeilijk en duister zouden zijn. Hun woorden verlichten ons innerlijk. Door deze ter harte te nemen, leren wij Jezus Christus beter kennen. U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de Boeken hebben gezegd, zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken.

De Heilige Geest is ons gegeven als Trooster, maar ook als Leidsman, en daar waar de dingen voor ons moeilijk te begrijpen zijn wil Hij duidelijkheid geven. Maar hoe doe je dat dan? Wel, vroeger begreep ik niets van wat ik in de bijbel las, ik las een stukje en aan het einde van dat stukje wist ik al niet meer waar het over ging en moest ik opnieuw beginnen en dan wist ik het nog steeds niet. Ik las woorden die me niets zeiden. Totdat ik hoorde dat je de Heilige Geest mocht vragen om je te helpen de dingen te verstaan en tóén is er een wereld voor me open gegaan. Tóén las ik dezelfde woorden in de bijbel en dacht: oh, wordt dát ermee bedoeld? Het kreeg diepte en inhoud, ineens begreep ik wat er stond en toen kon ik het ook toepassen in mijn leven. En nog elke keer zie ik weer andere kanten van de dingen die ik lees en wordt het woord completer en voller en rijker voor mij. En ikzelf ben er heel erg blij mee en daarom wil ik het ook vandaag doorgeven, zodat áls jij het er óók moeilijk mee hebt, je mag weten dat je de Heilige Geest mag vragen om uitleg.

Ik las de woorden die er stonden
maar die woorden waren leeg,
het woord van God leek mij een raadsel
totdat het voor mij “inhoud” kreeg.
Het was alsof een hand, 
mijn ogen
opende en ik plotseling zag,
dat er een enorme rijkdom
zomaar aan mijn voeten lag.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 2 = 11