Willekeurige bemoediging
  • 25 mei 2005
    Bij ons in Nederland is het weer nogal afwisselend, regen, motregen, stortregen 馃槈 Nee, zonder gekheid, wij h茅bben afwisselend weer, …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Het weer (2)

vriend of vijand?

Elia, de profeet, boodschapper van God. Profeten werden door God aangewezen, zij werden uitgekozen om als bemiddelaar te dienen tussen God en het volk. Zo brachten ze dus de boodschappen over die God tot het volk sprak, maar anderzijds bemiddelden ze ook tussen het volk en God.

Elia had, in opdracht van God, tegen Achab gezegd dat het niet meer zou regenen, zelfs geen dauwdruppeltje zou er meer zijn. Moet je je voorstellen, meer dan 2 jaar lang, hoe vreselijk. We kennen ook het verhaal, wat zich in deze zelfde periode afspeelde, van de weduwe te Sarefat. Hij werd daar door God heengezonden en vond een weduwe die net het laatste restje meel wilde gebruiken om een koek te maken voor zichzelf en haar zoon, waarna ze zouden sterven omdat er geen eten meer was. door de droogte.

Droge grond.

God echter zorgde ervoor dat het meel en de olie niet op raakten en zo kwamen zij door die verschrikkelijke periode heen. Dan wordt ook de zoon nog ziek en sterft, en dan gaat Elia pleiten bij God, hij wijst God erop dat deze weduwe hem gevoed heeft en onderdak gegeven en eigenlijk zegt hij dat God het niet kan maken om dan nu haar zoon weg te nemen, en hij pleit bij God om de ziel in het kind terug te聽brengen. God hoort naar hem en laat de ziel in het kind terugkeren zodat het weer levend wordt. Dit is slechts het verhaal van 茅茅n vrouw met haar zoon maar hoevelen zijn er in die periode gestorven? Dat moeten er velen geweest zijn.

Het doet me denken aan Noach, ook hij had een boodschap voor het volk, God zou de aarde verwoesten door een zondvloed, maar er was niemand die het ernstig nam en uiteindelijk w贸rdt ook alles vernietigd, 贸贸k vanwege de zonde van de mensen die de aarde bewoonden. Sodom en Gomorra dan, steden die van zonde aan elkaar hingen en God waarschuwde dat hij de steden ging vernietigen en alhoewel Abraham pleitte voor die steden, zijn alleen Lot en zijn twee dochters ontkomen aan de totale verwoesting. En dan is er nog Jona, hij werd naar Ninev茅 gezonden om ook daar de boodschap te brengen dat God Ninev茅 zou vernietigen vanwege de zonde. In tegenstelling tot de andere verhalen wilden de mensen in Ninev茅 w茅l luisteren en zij bekeerden zich onmiddellijk van hun verkeerde wegen聽en tonen berouw, waarop God de stad spaart.

Het lijkt erop dat God heftig reageert op zonde. Toch is het niet God die het oordeel over de mensen brengt, het zijn de mensen z茅lf die het over zich heen halen door te zondigen. Zoals het Adam en Eva zelf waren die ervoor zorgden dat zij de Hof van Eden moesten verlaten. God had duidelijk gezegd wat ze wel- en niet mochten doen en als zij gewoon geluisterd hadden dan was er niets aan de hand geweest. God had Zijn regels aan de mensen bekend gemaakt en 贸贸k de gevolgen van ongehoorxsmheid. Het was de keuze van de mens om niet te luisteren. Abraham had gepleit maar er werden geen rechtvaardigen gevonden in de steden van Sodom en Gomorra, hoe triest. Ook聽bij de Ark van Noach meldde zich niemand die inzag dat het misschien wel eens waar kon zijn dat ze zondigden. Blind en doof waren deze mensen. Net zoals ook Achab en het volk van Isra毛l.

Als je doorleest in I Kon.19 dan zie je daar dat uiteindelijk ook het volk van Isra毛l uitgeroeid wordt, op zevenduizend mensen na. Dit waren de mensen die niet geknield hadden voor de Ba盲l en die het beeld niet gekust hadden. Mij valt die kus op, het was Judas die met een kus de Here Jezus veraadde, en hier verraadt het volk God door een afgod te kussen. Ik heb eerder weleens verteld dat “aanbidden” betekent “buigen en kussen”. Eenieder die dus een afgod aanbidt buigt zich daarvoor en kust hem en dat is verraad tegenover God……….

Misschien even genoeg om vandaag over na te denken. Morgen wil ik er nog iets meer over vertellen.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


8 + = 17