Willekeurige bemoediging
  • 18 maart 2007
    Wat is het jammer dat wij ons soms zo snel met een kluitje in het riet laten sturen. Zo had …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Gemakkelijk rijk worden?

Ik heb het volgende weleens bedacht nl.: De Here Jezus gebruikte slijk om een blinde ziende te maken en de duivel gebruikt slijk (der aarde) om zienden blind te maken! Ik vond het een interessante gedachte.

Geld heeft een veel te grote aantrekkingskracht, zélfs onder de kinderen van God. Alles om ons heen doet een beroep op onze hebzucht. En hoe gemakkelijk zijn mensen dan te verleiden om mee te doen aan allerlei flauwekul, zélfs de kinderen van God. Ik heb het in de afgelopen dagen ook weer gezien dat er een filmpje de ronde doet en dat er altijd weer mensen zijn die erin trappen en het ook nog eens doorzenden naar al hun bekenden en vrienden. En dan denk ik weleens, waar zijn wij als kinderen van God nou mee bezig, waar zijn we vol van? Ook dat is interessant, ik heb het weleens meer aangegeven, om onszelf eens hierin te onderzoeken en te zien waar we mee bezig zijn, waar onze gedachten vol van zijn.

Matth.6:19-21: Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;  maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

 Op het moment dat er geld ter sprake komt,  en je kunt het dan ook nog verdienen met relatief weinig inzet, én uiteraard snel en veel, nou dan heb je zo iedereen mee als je een leuk praatje hebt. Mensen worden dan gelijk enthousiast en delen dit met hun vrienden en kennissen en in no-time is er een hele horde die achter iets aanloopt. En dit geeft mij dan te denken, want zóú het niet zo moeten zijn dat wij zó enthousiast zijn over de redding die de Here Jezus biedt, dat we dat aan iedereen doorgeven? Waarom lopen er dan nog geen hele hordes achter ons aan en blijft het vooralsnog bij een enkeling? Mond tot mondreclame is nog altijd de beste en meest effectieve vorm van reclame maken. Wij hebben al gebruik gemaakt van de redding die de Here Jezus ons heeft aangeboden, wij weten wat het met ons leven heeft gedaan, dus reden genoeg om super enthousiast te zijn…. toch?

I Tim.6:9-11: Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.

De wórtel zelfs van alle kwaad, zie je hoe gevaarlijk zucht naar geld is? De Here God wil ons zegenen met alles wat we nodig hebben, Hij wil voorzien, maar tegenwoordig wordt er veel te veel “welvaartsevangelie” verkondigd en de boodschap van redding en heil wordt daardoor naar de achtergrond verdrongen. De Here Jezus zei niet dat we uit moesten gaan om alle mensen financiële rijkdom te verkondigen, Hij roept op om uit te gaan en alle volken tot Zijn discipelen te maken.

Rijkdom wordt tegenwoordig bijna alleen nog maar geassocieerd met geld maar niets is minder waar, er is een hele andere rijkdom die God ons heeft gegeven en pas als je die ontdekt hebt ben je écht rijk.

Dus, wil je écht rijk zijn? Het goud ligt voor het oprapen, een heel dik boek vol met gouden regels en gouden tips aan ons gegeven door een Vader met een gouden hart!

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


9 + = 13