Willekeurige bemoediging
  • Hebbes!
    Soms kun je door zulke eenvoudige voorbeelden zo bemoedigd worden en weer eens met je neus op simpele feiten gedrukt …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Dodenherdenking.

Image205[1]Vandaag is het weer 4 Mei, de dag die al door de jaren heen als dodenherdenking te boek staat.De slachtoffers uit de tweede wereldoorlog worden herdacht en vanavond is er twee minuten stilte om het nog maar eens goed tot ons door te laten dringen. Oorlog, het meest gruwelijke dat er bestaat, zoveel onschuldig bloed dat er tijdens een oorlog vergoten wordt. Zóveel kindertjes, huismoeders en vaders, oude en jonge mensen, niets wordt ontzien, vreselijk. Ook in die tweede wereldoorlog zijn er zoveel onschuldige Joden vermoord, zoveel jonge mensen die geprobeerd hebben het kwaad te keren, zoveel strijders van andere landen die kwamen om te helpen, allemaal hebben ze de dood gevonden tijdens deze oorlog. Mensen die in de hongerwinter van ellende, totaal uitgeteerd, zijn gestorven. Alles en iedereen was bang voor het kwaad, het kwaad dat de wereld beheerste. Maar toch heeft uiteindelijk het recht gezegevierd en is de overwinning behaald, ofschoon wel ten koste van vele, vele mensenlevens.

Oorlog, ’t is altijd het recht van de sterkste, wie heeft de meeste en beste manschappen, wie heeft de meeste en sterkste wapens, wie heeft de beste strategie, allemaal factoren die een rol van belang spelen. En dan moet ik eraan denken dat óók in de bijbel oorlogen zijn uitgevochten, dat er strijd is geleverd telkens opnieuw, maar dat er maar één strijd was, waar één Man het heeft opgenomen tegen alle wereldbeheersers, alle machten en overheden in de hemelse gewesten, een Man die er uiteindelijk echt hélemaal alleen voor stond en tóch heeft Hij allen overwonnen. Onze Here Jezus Christus, van Hem staat geschreven in Kol.2:15 : Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd….! Hij is de grootste en sterkste van allemaal. Helemaal alleen heeft Hij daar de strijd gestreden, elke macht heeft Hij ontwapend, ze konden tegen Hem niets uitrichten en Hij heeft voor óns die overwinning behaald.

En dan moet ik aan die “ondergrondse” denken, die strijdmachten die in het geheim aan het werk waren om Nederland te helpen bevrijden. Mensen die onzichtbaar waren terwijl de vijand openlijk rondparadeerde en zichzelf voor onoverwinnelijk hield. Tótdat hét moment was aangebroken dat de bevrijders binnentrokken en de vijand overmeesterde, tóén mochten ze zich laten zien en meehelpen om iedere, reeds overwonnen vijand, gevangen te nemen.

De vijand van God en mensen is óók bezig om te paraderen, hij laat zich graag zien en probeert zoveel mogelijk mensen voor zijn karretje te spannen, maar wij, de helpers van God, mogen óns werk in deze wereld verrichten, en dat is: het goede zaad zaaien. En het leuke is, dat óók een zaadje éérst “ondergronds” een hoop werk heeft te verrichten voordat het uiteindelijke plantje zijn kopje boven de grond steekt. Als wij een zaadje zaaien, dan zal dat in een mensenleven zijn uitwerking hebben, in het hart van de mens zal het ontkiemen en uitlopen, wortel schieten, totdat dat hart zich opent om de Bevrijder binnen te laten en dán zal het ook boven de aarde uitkomen, zichtbaar worden, alwaar de vijand het met afgrijzen zal bekijken en zal weten opnieuw een strijd te hebben verloren.

Dodenherdenking, de herinnering aan dappere én aan onschuldige mensen die allemaal de dood hebben gevonden in de oorlog. Goed om bij stil te staan en over na te denken. Maar voor Gods kinderen is er nóg iets om over na te denken, de Here Jezus was zowél dapper áls ook onschuldig, Hij heeft óók een strijd gestreden en Hij heeft óók de dood gevonden, maar niet om erdoor overmeesterd te wórden, nee, Hij heeft zélf de dood overwonnen, Hij is de glorieuze overwinnaar, Hij is ónze Here! Goed om iedere dag opnieuw een stilte te houden, om een “stille tijd” voor apart te zetten.5.5x24_let_us_be_silent[1]


facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 8 = 9