Willekeurige bemoediging
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

De zaaier.

 

De zaaier.

De Here Jezus vertelt in Matth.13 een gelijkenis van de zaaier. Deze ging uit om te zaaien en dan staat er in vers 5-6: Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had, maar toen de zon opkwam, verschroeide het en omdat het geen wortel had, verdorde het. Dan legt Hij het uit in vers 20-21. De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt; maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val.

Wanneer er in ons leven nog dingen zijn die God niet goedkeurt dan zorgen die ervoor dat dat stuk van ons hart ontoegankelijk is voor het goede zaad van God. Het kan niet echt doordringen en dus geen stevige wortels maken.

Reiniging, heiliging, meer kennis van Gods woord, het zijn zaken die van levensbelang zijn, vooral in deze tijd waarin de kinderen van God meer en meer onder druk komen te staan. Wij mogen ons geestelijk huis bouwen op de Here Jezus, bouwen door te luisteren naar wat Hij ons zegt en daaraan absoluut gehoorzaam te zijn, geworteld in Hem zullen wij dan standhouden als er moeiten en zorgen op ons af komen.

 Deut.11:13-15: Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, die ik u heden opleg, zodat gij de HERE, uw God, liefhebt en Hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel,  dan zal Ik de regen voor uw land op zijn tijd geven, de vroege en de late regen, zodat gij uw koren en uw most en uw olie kunt inzamelen, en Ik zal op uw veld gras geven voor uw vee, zodat gij kunt eten en verzadigd worden.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 8 = 16