Willekeurige bemoediging
  • De eerste!
    Mijn eerste blogje op mijn nieuwe computer. Jawel, ik heb een nieuwe computer. De oude computer was zo’n 15 jaar …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

De werkplaats van God…

Mijn hulp is van GodPsalm 94:17-19 : Indien de Here mijn hulp niet was geweest, mijn ziel zou bijna in de stilte gewoond hebben. Als ik dacht: Mijn voet wankelt, dan ondersteunde mij Uw goedertierenheid, o Here. Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.

Hier beschrijft de psalmist eigenlijk een persoonlijke situatie. Als de Here hem niet tot hulp was geweest zou zijn ziel “bijna in de stilte gewoond hebben”. Als je ergens gaat wonen, dan wil dat zeggen dat dát je hoofdverblijfplaats wordt. Al je spullen breng je daarheen, je eet er, je slaapt er, het is dé plek die van jou is. Maar de psalmist is blij dat zijn ziel juist níét in die stilte hoefde te blijven. Het is ook zo dat een woning, toch een bepaalde beperking weergeeft. Een woning heeft muren die de grenzen aangeven van de ene kamer naar de andere, van jou naar de buren. In geestelijke zin is het niet de bedoeling dat wij ons beperken tot één stukje land, dat we ons door muren laten tegenhouden. David zegt ook op een bepaald moment: “Met mijn God spring ik over een muur”. Hij liet zich daardoor niet tegenhouden. Ook wij mogen met deze God over muren heenspringen, met andere woorden, we hoeven ons niet te laten beperken door wát dan ook.

Verder spreekt deze psalm ook over de “veelheid van gedachten”, soms kunnen allerlei gedachten je zo beheersen, allerlei dingen die je somber kunnen maken, moedeloos en mat. Júíst in die stilte, als je het gevoel hebt dat je geen steek verder komt, als je geen uitkomst ziet, dan kunnen dit soort gevoelens en gedachten totaal bezit van je nemen. Maar dan staat er ook, “Uw vertroostingen verkwikten mijn ziel”. De ziel, daarover staat geschreven dat dát een graadmeter is, er staat dat het ons wel zal gaan zoals het onze ziel welgaat. Als er dus een probleem is, is dát de plaats waar de herstelwerkzaamheden moeten beginnen, in onze ziel. En dáár is ook de werkplaats van de Here God, in Psalm 23 zegt David het ook, “Gij verkwikt mijn ziel”. God pakt het probleem aan bij de wortel. Ook hier weer.

De vertroostingen van God verkwikken onze ziel. Toen de Here Jezus terugging naar de hemel, heeft Hij de Trooster, de Heilige Geest gezonden, en de Heilige Geest is niet alleen onze Trooster, maar ook onze Leidsman, en Hij onderwijst ons in het woord van God en doet ons deze vertroostingen zien en vinden. Soms is het goed om eens een poosje in die stilte te vertoeven, niet om ons somber te laten maken door onze gedachten, maar júíst om die verkwikking van onze ziel te mogen halen. Hier zie je dat een negatieve situatie, wordt omgebogen naar een pósitieve. Ook wij mogen onze ziel laten verkwikken door de vertroostingen die God ons geeft in- en door Zijn woord.

Er zijn weleens momenten
dat ik de stilte “hoor”
omdat ik zo gewend ben
aan herrie in mijn oor.
Gedachten en gevoelens
wervelen dan in ’t rond,
maar juist in deze stilte
maakt God, mijn ziel gezond.

in de stilte

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


6 + = 15