Willekeurige bemoediging
  • 1. Gezocht.
    maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

1. De lendenen omgord.

rook--match--verlichting--brandende-lucifer_3212368[1]

Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. En gij, weest gelijk aan mensen, die op hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. Zalig die slaven, die de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar, Ik zeg u, hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen, en bij hen komen om hen te bedienen. Lucas 12:35-37.

Een uitspraak  van de Here Jezus. Belangrijk in deze tijd. Als hier staat dat onze lendenen omgord moeten zijn, dan kunnen we in de brief aan de Efeziërs lezen, dat onze lendenen omgord moeten zijn met de waarheid. Nu is het voor ons duidelijk dat de Here Jezus, dé Waarheid is, en als er staat dat onze lampen brandende moeten zijn, dan is het dus zaak om genoeg olie te hebben zodat die lampen ook daadwerkelijk brandende kunnen blijven. Met olie wordt in de bijbel de Heilige geest gesymboliseerd.

Wat ik hier zo interessant aan vind, is dat er over de lendenen geschreven wordt. Je kunt in de bijbel lezen dat kinderen uit de lendenen voortkomen. En als hier dan staat dat onze lendenen “omgord” moeten zijn met de waarheid, dan betekent dat dat we “in” de Here Jezus moeten zijn zodat Hij (die de Waarheid is) ons totaal omhult. En van daaruit behoren we dan vruchtbaar te zijn en nieuw leven voort te brengen. Uiteraard hebben we daarbij de leiding van Gods Geest nodig en worden we opgeroepen om waakzaam te zijn.

Hier staat ook dat we er klaar voor moeten zijn om, zodra Hij klopt, Open te doen. In Openbaring 3, in de brief aan de gemeente te Laodicea, wordt het ook genoemd, daar staat in vers 20Zie ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Ik had eigenlijk altijd het idee dat er met dit soort bijbelgedeelten de terugkomst van de Here Jezus bedoeld werd, maar ook als je bijv. leest over de wijze en de dwaze maagden, dan worden ze gewekt vóórdat de bruidegom langskomt, en hier in Openbaring gaat het ook over de tijd vóórdat de Here Jezus daadwerkelijk terugkomt. Het gaat over vandaag, over nu, Hij zegt ik “sta” aan de deur, er staat niet, zie ik kóm aan de deur…. En als wij Hem dan opengedaan hebben, als wij Zijn stem gehoord hebben, dan mogen we maaltijd met Hem houden. Als je maaltijd houdt met iemand, dan deel je samen hetzelfde voedsel. De Here Jezus wil samen met ons maaltijd houden, het voedsel met ons delen, het woord van God dat voor ons levend voedsel is, wil Hij samen met ons delen.

Ik vind dat zo mooi, als je leest over de keren dat er een wonderbare spijziging was, dan was het ook de Here Jezus die het brood brak en het uitdeelde. Op het moment dat de Here Jezus begon te breken, werd het voedsel almaar meer en meer, het begon met een heel klein beetje en uiteindelijk werden duizenden mensen verzadigd en bleef er nog over. De Here Jezus wil met ons maaltijd houden, het levende woord van God wil Hij met ons delen, en dan is het zo mooi dat ook dat begint met een klein beetje. Als je pas begint met de bijbel te lezen dan zijn er heel veel dingen die we niet kunnen begrijpen. Maar als je leert dat het Gods Geest is die ons inzicht in de dingen van de bijbel wil geven, dan ga je ook meer van dat woord begrijpen. Er staat dat wij onze lampen brandende moeten houden, dus dat wij de Heilige Geest nodig hebben om ons pad te verlichten, om ons “inzicht” (in het woord van God) te geven én “uitzicht” (visie) te geven.broodbreken-240x160[1] En als dan de Here Jezus zélf, dit woord met ons wil delen, dan worden hele simpele regeltjes ineens een heel verhaal waardoor je in je leven een hele ommekeer teweeg kunt brengen. Dit woord van God, dat eerst een oppervlakkig geschrift was, krijgt inhoud, diepte, breedte. Het wordt meer en meer, de Here zelf neemt ons mee die diepte in en Hij toont ons de rijkdom en kleur die daar in de diepte te zien is. We mogen ervan uitdelen aan die ander, en zo het zaad van God zaaien en nieuw leven voortbrengen. Vruchtbaar zijn. Ons oor mag die klop aan de deur opvangen en wij mogen Hem opendoen en maaltijd houden met Hem en Hij met ons….(morgen wil ik hier nog iets verder op ingaan.)


facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 6 = 9