Willekeurige bemoediging
  • Deo volente.
    Laatst heb ik van mijn dochter alvast een agenda voor 2016 gekregen. De nieuwe agenda is nog helemaal blanco, daar is …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Dát maakt het zo geloofwaardig.

Gaat gij de mussen niet verre te boven?

Gaat gij de mussen niet verre te boven?

 Matth.6:25-34 (Het Boek) : Jezus leert over bezorgdheid: 

Ik geef u dan deze raad: Maak u geen zorgen over eten, drinken en kleren, uw leven is belangrijker dan het voedsel! En uw lichaam is belangrijker dan kleding! Let eens op de vogels. Die maken zich geen zorgen over wat zij moeten eten. Zij hoeven niet te zaaien of te oogsten of te bewaren, want God geeft hun wat zij nodig hebben. U bent Hem toch meer waard dan de vogels! Al die zorgen maken uw leven geen dag langer. Waarom zou u zich zorgen maken over kleding? Kijk eens naar de bloemen in het veld. Die staan daar te bloeien zonder zich druk te maken. En toch zag koning Salomo, met al zijn pracht en praal, er niet zo mooi uit als zij. Als God zo goed zorgt voor de bloemen die vandaag in het veld staan en morgen weg zijn, zal Hij dan niet nog veel beter voor u zorgen? Wat hebt u toch weinig vertrouwen in Hem! Maak u dus geen zorgen over wat u zult eten of aantrekken. Met dat soort dingen vullen de ongelovigen hun leven. Uw hemelse Vader weet heel goed wat u allemaal nodig hebt. Geef God en Zijn Koninkrijk de hoogste plaats in uw leven. Hij zal dan in alles voor u zorgen. Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Leef dus gewoon bij de dag.

Ik vind het zo mooi dat dit woorden zijn van de Here Jezus zelf, wie anders dan Hij ként Zijn Vader zó door en door? Dat maakt het zo geloofwaardig. Hij kan het weten, en dan toch zijn we vaak nog zo klein in het vertrouwen. Als de situatie soms op ons af komt, als we geïntimideerd worden door allerlei dingen, dan kan de moed ons weleens ontzinken. Toch zegt de Here Jezus dat het ábsoluut niet nodig is om ons zorgen te maken. Hij zegt dat de Here God in alles zál voorzien wat we nodig hebben maar daarbij geeft Hij wél het advies om God op de eerste plaats van ons leven te zetten, dát is belangrijk.

Als kind zijnde is het niet moeilijk om erop te vertrouwen dat je ouders wel voor je zullen zorgen, maar als volwassene is dat véél moeilijker, ook als het om God gaat. Je bent geneigd om zélf te proberen, zelf te zorgen en zelf te voorzien. trust_01[1]Maar als mensen schieten we daarin weleens tekort en we maken ons daar gauw zorgen om. Wat is het dan toch heerlijk om van de Here Jezus te horen dat Zijn Vader wil voorzien in alles wat we nodig hebben. Ik vind dat een geweldige bemoediging. En als ik me dát nou bedenk en het goed tot me door laat dringen, dan mag ik net als de vogeltjes in de morgen, al ontwaken met een lied in mijn hart, omdat ik weet dat ik een Vader heb die, óók deze dag, weer alles voor mij in orde zal maken en zal zorgen dat ik niets tekort kom!

Wat heerlijk om met die zekerdeid de dag in te gaan. DankUwel Vader!!

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 2 = 4