Willekeurige bemoediging
  • 22 december 2005
    2e vervolg :  Ik heb de afgelopen dagen een schetsje gemaakt van een wel héél zielige verjaardag. Maar zoals gezegd, het …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Dan zal Ik je dragen.

Ik moest denken aan een gedicht dat ik gemaakt heb voor iemand, nu 20 jaar geleden. Het was voor iemand uit onze gemeente, iemand die alleen was. Je merkte aan deze persoon nooit iets bijzonders, altijd opgewekt en blij, dat was wat je aan de buitenkant zag en merkte. Maar het is zo mooi dat de Here God veel verder kijkt dan alleen maar naar de buitenkant. Hij weet precies wat er in een ieder van ons omgaat en in ons leeft, en zo ook in deze persoon voor wie ik dit gedicht schreef. De woorden die ik toen heb opgeschreven waren niet mijn woorden, het waren woorden van een liefdevolle, betrokken Vader voor Zijn kind. En ik besef dat er zoveel mensen zijn als deze persoon, mensen die een blij gezicht tonen naar buiten toe, maar die wellicht vanbinnen toch ook hun verdriet en pijn kennen, mensen die zich soms ook eenzaam  kunnen voelen. Ik heb dit gedicht opgezocht en ik wil het vandaag opschrijven ter bemoediging voor een ieder die dat nodig heeft.
Daar waar niemand het ziet….

Ik heb gezien jouw eenzaamheid,
de tranen van je stil verdriet.
Maar weet dat Ik ’t ben die je leidt,
al zie je soms de weg nog niet.
Al zijn je ogen nog gesloten
voor wat de toekomst brengen zal,
met Mijn Heil’ge Geest heb Ik jou overgoten
en samen gaan wij over bergen, door ’t dal.

Ik heb jouw handen in de Mijne genomen
en Ik maak jouw benen sterk,
tot hier toe zijn we al samen gekomen
en Ik heb voor jou nog veel werk.
Ik wil je gebruiken, júíst als je alleen bent,
oh, kom toch heel dikwijls bij Mij,
Ik wil dat jij de kracht van ’t gebed kent
want daarmee ben Ik toch zó blij.

Ik wil jou gebruiken om in de stilte te werken
juist daar waar niemand het ziet,
en al laat je anderen nooit iets merken,
Ik ken je pijn en Ik vergeet je niet!
Ik wil je zegenen boven bidden en denken
en je antwoorden op al je vragen,
gebedsverhoringen wil Ik je schenken
en als je vermoeid bent dan zal Ik je dragen.


Ja, Ik zal altijd met je gaan
waardoor je eenzaamheid zal verdwijnen,
samen zullen wij stevig staan
en in jouw hart zal Ik Mijn zon laten schijnen.

Weet dat Vader God jou en jouw omstandigheden kent en precies weet wat er in je omgaat en dat Hij jou, in jouw situatie, wil helpen, bemoedigen en zegenen! Dát mag ook vandaag een stukje zonneschijn in jouw hart brengen.


facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


3 + 9 =