Willekeurige bemoediging
  • Relatie.
    Zaterdagavond hadden we een Bijbelstudie avond bij mij thuis. We hebben een leuk groepje van 8 mensen waarvan er 2 …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Bitter hart.

bloemslinger[1]

En zij kwamen aan een plaats, genaamd Golgotha, dat is de zogenaamde Schedelplaats, en zij gaven Hem wijn, vermengd met gal, te drinken. En toen Hij die proefde, wilde Hij niet drinken. Matth.27:33-34.

Al vaker heb ik het erover gehad dat “wijn” in de bijbel, symbool staat voor het bloed van de Here Jezus, en “gal” is bitter, bitterheid. De Here Jezus weigerde pertinent om hiervan te drinken, Hij wilde geen bitterheid toelaten. Ik vind dat een mooi beeld, want zo wás het ook, óndanks alles wat men Hem had aangedaan is Hij nooit bitter erom geworden. En nog steeds, óndanks alles wat wij Hem nog zo vaak aandoen, wordt Hij er niet bitter om. Zijn liefde en blijdschap, Zijn goedheid en warmte wordt niet overwoekerd door bitterheid. Dat pure, genezende, reddende, bevrijdende bloed van de Here Jezus, werd niet vermengd met bitterheid.

Als er in ons leven, op welke wijze dan ook, bitterheid is binnengekomen, dan is het zaak om het bij de wortel aan te pakken en werkelijk met wortel en al uit ons leven uit te rukken. En waar vind je dan die wortel? Die wortel is te vinden in ons hart, daar waar er pijn of verdriet is binnengekomen die daar bitterheid heeft veroorzaakt. En dan is het zaak om heel bewust ervoor te kiezen alle bitterheid aan de Here over te geven en het weg te doen uit ons hart, en dikwijls is daar een stuk vergeving naar de ander toe voor nodig. We mogen elke pijn, die daaraan ten grondslag ligt, óók in Zijn handen geven en Hem vragen om er Zijn rust en vrede voor in de plaats te brengen. Het is niet gemakkelijk en het voelt soms zelfs als iets dat onrechtvaardig is, maar uiteindelijk brengt het zo’n vrijheid en vrede in je hart, en word je er alleen maar veel beter van. In een tuin waar het onkruid wordt weggehaald kunnen de mooiste bloemen tot volle bloei en schoonheid komen, en zo mag dat ook in ons hart zijn wanneer we de bittere wortels eruit halen.

Als bitterheid je hart vervult
blijft er geen plaats meer over,
want bitterheid steelt elke plek
als was het een boze rover.
Roep het een halt toe, ruk het uit,
verban het uit je leven,
ervaar de vrede en de rust
die de Here jou zal geven. 

bloemslinger[1]

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


4 + 6 =