Willekeurige bemoediging
  • Een schoon kleed.
    Ik moest aan een grappig verhaal van mijn broer denken, een poosje terug vertelde hij dat hij (weer) aan het afvallen …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Bezorgdheid? of vertrouwen!

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten. Hebr.4:12

Een opmerkelijk vers, en dan vooral dat stukje waar staat dat het woord Gods overleggingen en gedachten des harten schift. “schiften” als je dat woord opzoekt in het woordenboek dan betekent het “het goede afzonderen” Het woord van God is in staat om het goede in ons hart af te zonderen. En ik heb er weleens over nagedacht wat nou het verschil is tussen “gedachten” en “overleggingen” des harten. Gedachten zijn als het ware “ingevingen” ze komen ineens bij je op en daar kun je niets aan doen, ze zijn er gewoon. Maar overleggingen gaan een stapje verder, overleggingen zijn gedachten waar je mee aan de slag bent gegaan, je hebt ze in je hart toegelaten en je bent ze aan het bekijken en aan het uitspinnen en ze worden breder en breder. En nou kun je goede overleggingen hebben, maar ook heel gemakkelijk verkeerde overleggingen, en dan is het belangrijk om het woord van God te lezen en te gebruiken in ons leven om uit die gedachten en overleggingen het goede af te zonderen.

Een klein voorbeeldje, ik had een éénouderuitkering en als je die krijgt dan mag je géén andere inkomsten hebben, óók geen giften, daar kwam ik achter door hoe het ging met mijn zus. Die was jarenlang in de zending in Zuid-Afrika, en toen ze terugkwam naar Nederland heeft ze ook een poosje een uitkering gehad voordat ze een baan vond. En één van de mensen die haar al die jaren gesponsord had, was daar nog een poosje mee doorgegaan, dat ging maar om een klein bedragje per maand, en we wisten helemaal niet dat dat niet mocht, maar op een gegeven moment kreeg ze bericht dat ze iedere cent daarvan terug moest betalen aan de sociale dienst, omdat ze dat niet mocht ontvangen. En sindsdien wist ik dus wél dat dat niet mocht, maar ik kreeg óók regelmatig zomaar een gift… Nou moest ik ieder jaar met al mijn spullen en óók met afschriften van 3 maanden naar de sociale dienst voor een heronderzoek, en op die bankafschriften stond duidelijk dat ik die giften ontving en toen ik in het begin, nadat ik het dus net wist van mijn zus, voor zo’n heronderzoek moest, was ik best wel bezorgd, want ik dacht, straks moet ik óók alles terugbetalen en hoe meer de dag naderde dat ik daarheen moest, hoe bezorgder ik werd. Tótdat ik ineens tot me door liet dringen dat het Gods liefde en Zijn genade was die ervoor gezorgd had dat ik deze giften kreeg, en toen herinnerde ik mijzelf eraan dat er in Gods woord staat dat wie op Hem zijn vertrouwen stelt, niet beschaamd zal worden!! En toen heb ik gezegd, wat God mij geeft, dat kan geen mens mij afpakken! En dat heb ik steeds weer herhaald, en toen de dag kwam dat ik met mijn afschriftjes moest verschijnen bij de sociale dienst was de bezorgdheid weg en was er vertrouwen voor in de plaats gekomen. En weet je wat nou het mooie was? Ze hebben wel degelijk gezien dat ik die giften ontving en er ook naar gevraagd en toen ik een aantal weken later een rapport over dat heronderzoek ontving, zat er een geschreven toestemming bij dat ik die giften vrij mocht ontvangen. Hoe bijzonder is dat!

Het woord van God had in mijn hart het goede afgezonderd, de bezorgdheid was veranderd in vertrouwen. En sindsdien weet ik dat het goed is om élke negatieve influistering, die de duivel soms in ons hart probeert te leggen, te beantwoorden met een hardop uitgesproken positieve uitspraak, die zijn oorsprong vindt in het woord van God. ( al vergeet ik het soms ook weleens eventjes hoor.) Wij mogen hierin ook het voorbeeld van de Here Jezus volgen, toen Hij verzocht werd in de woestijn antwoordde Hij de duivel iedere keer door te zeggen : “Er staat geschreven…” Hij wist wat er geschreven stond, en Hij maakte er gebruik van, en dat mogen wij óók doen, en dáárin ligt kracht!

Er staat geschreven in Gods woord
dat ‘k niet bezorgd moet wezen,
als Hij Zich over mij ontfermt
heb ik nimmer iets te vrezen.
Ik lees de woorden uit Zijn Boek
als de dingen mij benauwen,
er ligt kracht in élk geschreven woord
en dát geeft mij vertrouwen.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 5 = 14