Willekeurige bemoediging
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Ben je er klaar voor?

titlefoto3[1]

Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.  Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede, en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. 2 Petr.3:10-16.

Hier schrijft Petrus over de dag des Heren. Een dag die, zoals hier staat, als een dief zal komen. Met andere woorden, ongemerkt en ongezien, zonder dat iemand er erg in heeft is’ie er ineens. Is dat nou iets waar we geregeld bij stil staan, iets wat we overdenken? En dan staat er dat wij “in heilige wandel en godsvrucht ons vol verwachting moeten spoeden naar die dag”. Is dát dan iets waar wij ons mee bezig houden? Heel bewust? Er staat dat wij ons “moeten beijveren om onbevlekt en onberispelijk te blijken”. Het is nogal wat wat hier geschreven staat.

Het trof mij toen ik het las, want het is gewoon een feit dat de dagen, weken en maanden, ons zomaar door de vingers glippen, nauwelijks is het weekend geweest of het is alweer vrijdag, en wat zien we dan als we terugkijken? Augustus 2011 is vandaag voorbijgegaan en zal nooit meer terugkomen, en als we erop terugkijken, wat hebben we er dan mee gedaan? Hebben we onze tijd heel bewust besteed? Hebben we genoeg tijd met de Here doorgebracht? Hebben we veel mensen verteld van de Here Jezus? Hebben we ons beijverd om heilig en godvruchtig te leven? om onbevlekt en onberispelijk te zijn?

Ik kan alleen voor mijzelf een antwoord geven op deze vragen, en dan constateren dat er nog zeer veel ruimte voor verbetering is. Er is geen tijd meer te verliezen, die dag is dichterbij dan wij denken en als je er wederkomst1[1]met sommige mensen over begint willen ze er liever niets over horen, maar dat is struisvogelpolitiek. Veel beter is het om deze boodschap uit Gods woord ter harte te nemen en ons bezig te houden met die dingen die daarin geschreven staan.

Ik wil bezig zijn om mijzelf klaar te maken,  ik wil me er elke dag van bewust zijn en aan mijzelf werken, opdat ik gereed zal staan op het moment dat mijn Heiland komt om mij te halen,…………………en jij?

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


5 + = 7