Willekeurige bemoediging
 • 6 januari 2006
  Vandeweek kwam ineens een voorval van vroeger in mijn gedachten, althans een geschiedenis die zich een aantal keren heeft voorgedaan …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Als Hij het zegt…

full32085224[1]

Hebr.13:5b : Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.

Matth.28:20 : En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Psalm 73:23-24 : Nochtans zal ik bestendig bij U zijn, Gij hebt mijn rechterhand gevat; Gij zult mij leiden door Uw raad en daarna mij in heerlijkheid opnemen.

Psalm 32:8 : Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u, Mijn oog is op u.

I Petr.5:7 : Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Dit zijn zomaar enkele mooie woorden uit de bijbel waar je blij van wordt, bemoedigende woorden en beloften. Het zijn dingen die voor ons persoonlijk opgeschreven zijn en die we mogen meenemen in ons hart. Dit soort woorden mogen we in onze bagage stoppen, altijd bij de hand, en zo te pakken wanneer we het nodig hebben. Ik moest er zo aan denken dat het tegenwoordig zo handig is om een mobieltje te hebben. Stel dat je onderweg bent in de auto en je hebt pech, dan kun je zo de wegenwacht bellen die dan komt om je te helpen. Als het mogelijk is repareren ze de boel meteen en als dat niet mogelijk is, dan brengen ze je naar een werkplaats of garage waar dat wel kan. In beide gevallen neemt de wegenwacht de leiding van je over en zorgt ervoor dat je in ieder geval geholpen wordt.

Wij leven ons leven met de Here, en dag in dag uit staan wij ook in Contact met de Here God, we spreken met Hem en we aanbidden Hem, we geven Hem de dank en de eer van ons hart. Maar ook wanneer we in ons leven tegen moeilijkheden oplopen, dan is het voldoende om de Here aan te roepen en Hij zál ons antwoorden. Hem mogen we de leiding overgeven en Hij zál ervoor zorgen dat we geholpen worden, hóé dan ook, want soms gaat het weleens ietsje anders als wij gedacht hadden. Maar als wij wéten dat de Here alleen het beste voor ons wil dan is dát ook geen probleem.

Wanneer zo’n wegenwachtman bij de auto komt, dan laat je hem begaan, wát hij ook doet, omdat je weet dat deze mensen wéten wat ze doen en verstand hebben van auto’s. Onze God heeft ons gemaakt, wie kan er meer verstand van ons hebben als Hij? Dat is zo mooi om te bedenken en dat geeft een enorme rust, Hij weet alles! En de Here Jezus heeft ons beloofd om altijd bij ons te zijn, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.Hij zal ons geen moment alleen laten. 

Ik (de Heer) ben bij je.

Hij heeft gezegd: ‘K ben met je elke dag
waarom dan zou mijn hart nog vrezen?
Als ‘k mijn hand in de Zijne leg,
dan kom ik waar ik hoor te wezen.

Met toegesloten ogen zelfs,
ga ik de weg die Hij mij leidt,
die Hij mij voorbereid heeft reeds,
vanaf ’t begin der tijd.

Alleen ben ik nog nóóit geweest,
Hij was er altijd bij,
op ieder stukje van mijn weg
was hij steeds aan mijn zij.

Wat geeft dat rust, om dit te weten
mijn Heiland houdt mij vast,
en wordt het mij soms wat teveel,
Hij draagt voor mij de last.

Daar aan dat kruis heeft Hij gezegd,
ja, nu is het volbracht,
en ik mag weten dat Hij toen,
aan míj juist heeft gedacht!

Die warme liefdevolle hand,
vast om de mijne heen,
die geeft mij rust en ik weet zéker
Hij laat mij nóóit alleen!

Cross[1]

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail
 • anne:

  Psalm 146,
  Looft Jah!
  Loof Jehovah, o mijn ziel. Ik wil Jehovah loven mijn leven lang.
  Ik wil melodieen spelen voor mijn God zolang ik er ben.
  Stelt uw vertrouwen niet op edelen.
  Nog op de zoon van de aardse mens, aan wie geen redding toebehoort.
  Zijn geest gaat uit, hij keert terug naar zijn grond;
  Waarlijk op die dag vergaan zijn gedachten.
  Gelukkig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft.
  Wiens hoop is op Jehovah zijn God.
  De maker van hemel en aarde, van de Zee, en van al wat daarin is.
  Degene die trouw houdt tot onbepaalde tijd.
  Degene die recht verschaft aan hen die te kort zijn gedaan.
  Degene die brood geeft aan de hongerige.
  Jehovah maakt de gebondenen los.
  Jehovah opent de ogen der blinden;
  Jehovah richt de neergebogenen op;
  Jehovah heeft de rechtvaardige lief.
  Jehovah behoedt de inwonende vreemdelingen;
  De vaderloze jongen en de weduwe houdt hij staande.
  Maar de weg der goddeloze maakt hij krom.
  Jehovah zal tot onbepaalde tijd koning zijn.
  Uw God, o Sion, van geslacht tot geslacht,
  Looft Jah!


5 + 2 =