Willekeurige bemoediging
  • Kinderpraat?
    Kinderen kunnen van die mooie dingen zeggen, ik dacht terug aan een paar jaar geleden. Ik was even bij mijn …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Alles wat ik nodig had.

vroege vogeltjes

Het is zo mooi als je zo in alle vroegte de vogeltjes al hoort zingen, zo te horen hebben ze er zin in om aan een nieuwe dag te beginnen. En die vrolijke vogeltjes die daar zo blij zingen, je hóórt gewoon dat ze zich totaal geen zorgen maken over hoe hun dag wel zou verlopen.

Matth.6:25-27 : Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 

Dieren zijn nooit bezorgd, dat zou toch wel gemakkelijk zijn, als ik me nooit meer ergens bezorgd om zou hoeven te maken? Nou, dit stukje zegt dat dat ook inderdaad niet hoeft. Die vogeltjes doen niets bijzonders om eten op de plank te krijgen, het is God die ervoor zorgt en dan staat er dat wij die vogeltjes verre te boven gaan. En dat wij door bezorgd te zijn geen el aan onze lengte toe kunnen voegen, met andere woorden, het helpt ons nou niet echt om te groeien, wellicht houdt het onze groei juist wel tegen?

Onze vroegere voorganger zei weleens tegen ons, stel je voor dat ik ’s avonds mijn kinderen met elkaar hoor praten, en de één zegt tegen de ander: “zeg, hopenlijk staat er morgenochtend een boterham voor ons klaar als we opstaan, en dan zegt de ander, ja, en ik hoop ook maar dat er nog kleren zijn om aan te trekken“. Hij zei, ik zou het vreselijk vinden als ik mijn kinderen zo zou horen praten, want zolang als ze leven, heb ik altijd gezorgd dat ze alles kregen wat ze maar nodig hadden en zouden ze moeten weten dat ik ze nooit in de kou laat staan. Maar gelukkig dénken mijn kinderen er niet over om bezorgd te zijn over zulke dingen, het gaat eerder zo dat ze naar me toe komen en zeggen: “pa, ik heb nieuwe schoenen nodig, jij zorgt er wel even voor hè? enne, oh ja, ik wil ze morgen” En eerlijk gezegd is dát ook veel natuurlijker voor kinderen, toch? Kinderen hebben een onbegrensd vertrouwen in hun ouders (vaak zelfs té), zij gaan er vanuit dat hun ouders alles kunnen. Totdat ze ouder worden, met het ouder worden komt ook vaak de twijfel en hoe komt dat nou? Dat komt omdat ze in hun eigen leven gaan ervaren en zien, dat niet álles mogelijk is, dat ze niet zomaar álles kunnen regelen wat ze willen, en dan komt ook het besef dat hun ouders óók maar gewone mensen zijn met wellicht toch ook wel wat beperkingen.

Zo is het met kinderen van God ook, als je jong bent in het geloof dan kun je zó kinderlijk vertrouwen in Gods almacht, maar als je wat groeit en wat meer volwassen wordt, dan komen vaak toch ook wel twijfels. De bijbel leert ons aan de ene kant dat we volwassen moeten worden (zonen Gods) en aan de andere kant moeten we toch ook nog zijn als de kinderen. Kan dat dan? Ik denk het wel, ik ben zelf nu 57 jaar, dus behoorlijk volwassen, ik ben een moeder en zelfs al grootmoeder maar ik ben óók nog kind. Voor mijn moeder (mijn vader is overleden) ben ik nog kind, haar kind, en dat zal altijd zo blijven. En inmiddels weet ik, door 57 jaar ervaring, wel zo’n beetje wat er wel en niet in de mogelijkheid van mijn moeder ligt en kan ik aan de ene kant blindelings vertrouwen op datgene wat wel in haar macht ligt, en aan de andere kant ben ik ook nuchter en verwacht geen dingen waarvan ik weet dat die niet kunnen. Dát is het voordeel van volwassen zijn, je hebt in de loop der jaren veel geleerd.

Wij mogen als kind van de allerhoogste God, wéten dat bij Hem géén ding onmogelijk is, dat Hij voor ons kan zorgen als geen ander. Dat Hij ons zéker nooit teleur zal stellen en ons altijd met alles wil helpen. Dus kunnen we zéker wel blindelings op Hem vertrouwen. Maar aan de andere kant, als we volwassen aan het worden zijn, leren we ook heel veel, en één van de dingen die ikzelf heb geleerd in mijn omgang met de Here God, is, dat ik álles aan Hem mag vragen, dat Hij ook voor álles kan zorgen, maar dat het óók weleens zo is, dat ik niet krijg waar ik om vraag. Moet ik mij dan bezorgd maken omdat ik niet krijg wat ik vroeg? Nee, óók dan mag ik weten dat Hij alle dingen zal leiden voor mijn bestwil, én dat ik dáár dan juist weer een stukje door zal groeien, dán wel!

Ik wil hier eindigen met een spreuk die ik kreeg op een kaartje voor mijn verjaardag, ik vond het wel mooi en misschien heb je het wel eerder gehoord, maar er zit erg veel wijsheid in die woorden.

Ik vroeg God om kracht,
maar ik kreeg moeilijkheden op mijn weg
om me sterk te maken.

Ik vroeg Hem om wijsheid,
maar ik kreeg problemen
om op te lossen.

Ik heb om liefde gevraagd,
maar ik kreeg mensen op mijn pad
die mijn hulp nodig hadden.

Ik vroeg God om gunsten,
en Hij gaf mij mogelijkheden.

Ik heb niet gekregen wat ik vroeg,
maar ik kreeg wel alles
wat ik nodig had.

Zelf heb ik al dikwijls gezegd tegen mijn kinderen en ook tegen anderen dat ik heel dikwijls niet kreeg waarvoor ik gebeden heb maar dat ik wél altijd kreeg wat ik nodig had en dat als ik alles wat tot nu toe in mijn leven gebeurd is tegen elkaar wegstreep, ik dan alleen maar een heel dankbaar hart overhoud. Onze Vader God is een God van trouw!!

33260301941021336368[1]

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


1 + = 9