Willekeurige bemoediging
  • De schok van je leven :-)
      2 van mijn 3 dochters hebben zelf kinderen en mijn oudste dochter vertelde me laatst: “Mam, ik schrok me …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

All for one and one for all!

All for one and one for all.

Gisteren schreef ik op mijn facebook het volgende:  I think I was born in the best family ever! All for one and one for all!!

Soms kun je weleens van die momenten hebben dat je bepaald wordt of stilstaat bij de dingen en zo werd ik me weer eens zo bewust van de geweldige familie waarin ik geboren mocht worden. Als je de nakomelingen van mijn ouders bekijkt dan zijn dat er welgeteld 54, plus nog 5 kinderen en kleinkinderen van andere ouders die ook bij onze familie horen! (hè Faat?) En dan zijn hier mijn ouders niet meegerekend. Mijn vader is in 2007 overleden maar mijn moeder is wel de spil van de familie. Zij is degene waar iedereen altijd het eerste vreugde en verdriet mee deelt. Een biddende moeder, oma en omi die altijd voor ons allemaal klaarstond en staat! Wij zijn gezegend met haar en met elkaar. Alle leden van onze familie behoren de Here God toe en er is geen enkele wanklank in de familie. We leven met elkaar mee, staan voor elkaar klaar, kunnen samen lachen, samen huilen, samen praten en samen delen. Hoe bijzonder is dat. Vroeger vond ik het heel gewoon en dacht dat het overal zo was als bij ons, maar inmiddels weet ik wel beter en besef ik echt ten diepste hoe bijzonder dit is en hoe ontzettend dankbaar we daarvoor mogen zijn. En uiteraard zijn er weleens kleine strubbelingen, zoals dat overal weleens is, maar dat heeft nog nooit tot hoogoplopende ruzie’s geleid. Dat wordt gewoon op een goede manier uitgepraat.

Veel van ons, tot zelfs mijn moeder aan toe, zitten op facebook. Waarom? Gewoon omdat we dan op een makkelijke manier met elkaar mee kunnen leven, dingen kunnen delen en met elkaar kunnen praten ook al zitten we soms ver bij elkaar vandaan. Soms zijn er facebook gesprekken waaraan mijn broer deelneemt vanuit Brazilië, zijn zoon vanuit Duitsland, mijn nichtje vanuit Hoogeveen, een andere broer vanuit Limburg, mijn zus die momenteel in Zuid-Afrika verblijft, mijn zoon uit Den Haag en een aantal van hier uit de buurt. We hebben ook een eigen familie chat groepje en dat is gezellig en leuk. Foto’s voorvallen, van alles komt er voorbij. Het klinkt misschien overdreven voor sommigen maar we houden echt heel veel van elkaar en dat voel je als je bij elkaar bent of met elkaar praat.

Iets wat we van huis uit geleerd hebben en wat we ook stuk voor stuk in onze eigen levens in de praktijk brengen, is de gastvrijheid. Iedereen is welkom, mag meedelen in alle dingen en wat wij elkaar geven willen wij ook graag uitdelen aan anderen. Bij ons wordt je niet uitgenodigd voor een verjaardag, of een feest, je bent gewoon altijd welkom. Het wordt weleens gedaan maar dan meer om bijzondere dingen aan te geven, bijv. als je een verjaardag op een andere dag viert, of twee verjaardagen samenvoegt of als je (zoals mijn dochter in ’s-Gravendeel vaak doet) voor iedereen eten wilt maken en wilt weten hoeveel je ongeveer moet maken. Als je rond etenstijd binnenvalt, ongeacht bij wie, kun je aanschuiven, heb je problemen? dan is er altijd een luisterend oor en zijn er mensen die voor je bidden.

Wij, de kinderen Gods, zijn ook één grote familie, en ook dan is het dikwijls zo dat als je elkaar ontmoet je een speciale band voelt zelfs zonder dat je elkaar ooit eerder hebt ontmoet. We hebben dezelfde Vader en als het goed is dan voel je dat. Toch is er juist onder Gods kinderen ook vaak onenigheid, onverdraagzaamheid, en veroordeling waardoor Gods gezin vaak erg verdeeld is. Dit is het werk van de satan die alles in het werk zal stellen om verdeeldheid te brengen en dat doet hij met een reden. Er is een spreekwoord dat op het woord van God gestoeld is en dat luidt: Eendracht maakt macht. Dit is een waarheid! Maar tegelijk zegt het ook dat verdeeldheid dus zwak maakt en ook dát is een waarheid!

Bij de torenbouw van Babel is het God zelf die zegt, dat omdat de mensen zo één zijn met elkaar, niets voor hen onmogelijk zal zijn. Niet mijn woorden maar Gods woorden! Ik heb dit weleens uitgebreid behandeld dus zal het voor nu even alleen bij deze uitspraak houden maar het geeft wel aan hóé krachtig eenheid is! In het nieuwe testament lees je ook verschillende malen dat het eenparig gebed, en het eenparig vragen, zoveel kracht heeft.

Hoe komt het dat er zoveel verdeeldheid is? Ten eerste door het feit dat we in een ik-gerichte maatschappij leven waar het belangrijk is om voor jezelf te zorgen en met jezelf bezig te zijn. Daarnaast is het zo dat we “passieve” christenen geworden zijn. We willen eerst ontvangen om dan daarna wellicht iets terug te doen/geven. Maar de bijbel is juist een áctiverend boek. Éérst zelf iets doen of geven, zelfs zónder iets terug te verwachten. In Lucas 6:27-38 kun je lezen over de wet der liefde, een heel aantal gedragsregels die ons daar voorgelegd worden en ik wil er slechts een paar even uitlichten voor nu. Vers 31: Behandel de mensen zoals uzelf door hen behandeld wilt worden. Ons spreekwoord zegt: “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet”. Dat is de omgekeerde wereld, dit roept op tot passiviteit terwijl vers 31 tot actie oproept. Als jij op een bepaalde manier behandeld wilt worden moet je eerst zelf beginnen anderen zo te bejegenen. Bijv. Je moet een vriend zijn om vrienden te maken en als je graag ergens uitgenodigd wilt worden, begin dan met zelf mensen uit te nodigen. Zoek de eenzame mensen op als je je zelf eenzaam voelt, het mes snijdt dan van twee kanten.

En vers 38 zegt: Geef en u zal gegeven worden; een goede, aangedrukte en geschudde, ja, overlopende maat wordt in uw schoot geworpen! Want de maat die u voor anderen gebruikt, zal God voor u gebruiken.’

Dit zijn slechts een paar dingetjes, maar als we ze meenemen in de praktijk van ons leven dan kunnen we een verschil gaan maken. Dan kunnen we met elkaar weer die familie worden die God bedoeld had. Zijn familie, die samen één is, die voor elkaar zorgt, van elkaar houdt, met elkaar kan delen, huilen, lachen, praten, bij elkaar aan tafel kan schuiven, voor elkaar kan bidden en waar vooral kracht vanuit gaat zodat we daadwerkelijk een verschil kunnen maken in deze wereld…een ideaalbeeld? Ik denk dat we het in ieder geval een kans kunnen geven en ik wil bij mezelf beginnen en de ander behandelen zoals ik zelf graag behandeld wil worden.

En wat denk je, zullen wij, Gods kinderen, deze kreet adopteren? De Here Jezus bracht hem in de praktijk, maar dan andersom, One (Hijzelf) for all, en ons antwoord mag dan zijn: all for One!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 9 = 17