Willekeurige bemoediging
  • Wat ik heb…
    Belangrijke zaken… Wat zijn eigenlijk belangrijke zaken? Ik denk dat dat voor iedereen wel een klein beetje verschil zal maken, …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

9 maart 2007

Op de vrouwenmorgens die ik bezoek, behandelen we een bepaald boek en praten we met elkaar over de dingen die we lezen. Later, als ik thuis ben, denk ik daar dan nog wat verder over door en de dingen die we momenteel behandelen zijn zaken waar ik ook hier op de site weleens over geschreven heb. En dan zoek je zoiets terug en ik merk dat het best weleens goed is om het dan opnieuw te lezen en door te laten dringen.

Ik was zo nog eens bezig met dat verhaal van Elia, hoe hij daar op de Karmel als enige tegenover al die Baälpriesters stond, en hoe hij daar, temidden van al deze
mensen, God wilde laten zien. Hij wilde tonen dat zijn God, de wáre God was.
Dat is vaak moeilijk hè? Om aan ongelovige mensen te laten zien wie God nou is.
Hoe moet je dat uitleggen, hoe moet je het duidelijk maken, hoe breng je iemand zo ver dat hij of zij, nieuwsgierig en wellicht ook verlangend, zal worden naar God?
In de eerste plaats is het natuurlijk onze houding tegenover de buitenwereld, want
reken maar dat je bekeken wordt door de mensen, béoordeeld en géoordeeld. Dus
is het van belang dat ons leven in overeenstemming is met datgene wat wij zéggen te geloven…….maar verder is het óók van belang dat wij vurig blijven voor de Here God.

Één van de dingen die in Openbaring wordt genoemd, is het feit dat de mensen te Laodicea lauw geworden waren. Lauwheid is juist vandaag de dag een populaire temperatuur onder de christenen. Want lauwheid geeft je de mogelijkheid om én een beetje bij de wereld, én een beetje bij God te horen. Bij geen van tweën val je dan écht door de mand………..hoewel je dan eigenlijk óók niet echt bij één van de twee hóórt. Oh, we hebben er wel verontschuldigingen voor, bijv. dat de bijbel zegt dat je soms een mijl met iemand moet meegaan? Of je wilt laten zien dat jij bereid bent om je in die ander en zijn wereld in te leven zodat je later hem of haar dan kunt confronteren met het evangelie…? Alleen bestaat er een reëel gevaar dat dát moment eigenlijk nooit komt, want men kent dan jouw “wereldse” kant en hóé moeilijk is het dan om te bekennen dat je christen bent? Totaal ongeloofwaardig toch?

In Leviticus geeft de Here God al regels aan het volk die ook wij ons ter harte mogen ja, zelfs móéten, nemen. Er staat in Lev.19-19 : Mijn inzettingen zult gij bewaren, gij zult van uw vee niet twee verschillende soorten laten paren, uw akker zult gij niet met tweeërlei zaad bezaaien, en een kleed uit tweeërlei stof vervaardigd, zult gij niet dragen.

Als je twee verschillende diersoorten laat paren, dan is gegarandeerd het jong van deze twee dieren, onvruchtbaar. Met andere woorden, daar houdt het op, daar komt geen nieuw leven meer uit voort. Jakobus 1:14-15 : Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de verlokking zijner eigen begeerte. Daarna als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort..Nou, duidelijker kan het al niet, toch? Als je twee verschillende soorten zaad zaait, dan wil dat in ons geval zeggen, het zaad van God en het zaad van de duivel. Het zaad van de duivel is “onkruid” en als je een tuin hebt, dan weet je dat het onkruid véél sneller groeit dan het goede zaad, en dat je het wel tijdelijk weg kunt halen, maar dat het altijd weer de kop op steekt. Dát is al zo bij “ongewenst” onkruid, maar hier gaat het over “gewenst” onkruid, zonden die we willens en wetens toelaten én laten blijven in ons leven, dat is gezááid onkruid, dat overwoekert en verstikt gegarandeerd het goede zaad! Dan nog dat kleed, als je nog maar weer Openbaring erbij haalt, dan lees je daar over witte klederen, diegene die overwint wordt bekleed met witte klederen, en dan staat er in Lucas 5:36 : Niemand scheurt een lap van een nieuw kledingstuk af om die op een oud kledingstuk te zetten. Anders zal hij niet alleen het nieuwe scheuren, maar de lap van het nieuwe zal ook niet passen bij het oude. Je kunt niet een mooi nieuw gewaad van de Here krijgen (tot bekering komen) en het dan vervolgens kapot scheuren om te proberen het één te maken met het oude.

I Koningen 18:21 (uit Het Boek): 
Elia richtte toen het woord tot hen. “Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken?” vroeg hij het volk. “Als de Here uw God is, volg Hem dan. Maar als Baäl god is, moet u die volgen!”.De mensen mochten zelf hun keuze maken, maar Elia gaat hen éérst tonen wélke God met vuur zal antwoorden.

Ik wil het voor vandaag hierbij laten, omdat het anders teveel zou worden. Maar morgen wil ik laten zien hoe je (opnieuw) vurig kunt worden voor- én door God.
En ondertussen zijn deze woorden van vandaag misschien wel iets om over na te denken, eens te kijken óf, en zo ja op welke manier, er iets van terug te vinden is in ons eigen leven………..?

       Op twee gedachten hinkelen
dat lijkt soms hét idee,
zo val je niet zo op
en doe je tóch aan alles mee.
Maar op het eind zul je erkennen
dat er geen doel meer op je wacht,
dat je jezelf hebt voorgelogen
sterker dan je zelf ooit dacht.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 5 = 14