Willekeurige bemoediging
  • 13 augustus 2007
    Gisterenmorgen kwam ik nogal vroeg in de samenkomst. Bij ons begint de dienst om half elf, maar vantevoren hebben wij …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

8 april 2005

Zegen of vloek………..zou je daar zelf een keuze in hebben? Een vraag waar ik mij mee bezig houd, een vraag die een antwoord behoeft, een antwoord dat misschien wel een hele verandering in ons denken teweeg kan brengen en daardoor een ommekeer in onze situatie………………….?

In Deuteronomium 11:1-32 wordt er een hoofdstuk gewijd aan zegen en vloek en dan staat er in vers 26: Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor……..er is dus een keuze, er worden daar aan het volk 2 mogelijkheden voorgehouden die ook voor ons nu nog gelden, en aan ons om daaruit een keuze te maken. Zegen, als we ons houden aan dat wat God van ons verlangt, en vloek als we daarvan afwijken. Het klinkt heel simpel, maar de praktijk ligt toch wat anders, maar dat het moeilijk is, wil niet zeggen dat het onmogelijk is, het vraagt onze gehele inzet, maar het is het wel waard.

In II Kronieken 26:1-23, staat een verhaal over koning Uzzia. Deze werd koning toen hij nog maar 16 jaar oud was, in mijn ogen nog een kind. Maar toch werd hij op zo’n belangrijke positie geplaatst en hij deed het goed : Hij deed wat recht was in de ogen des Heren, geheel zoals zijn vader Amasja gedaan had. Hij zocht God, zolang Zekarja leefde, die hem onderrichtte in de vreze Gods; zolang hij de Here zocht, maakte God hem voorspoedig.vers 4-5.

Uzzia wás voorspoedig, hij had macht, rijkdom, aanzien, en zijn roem verbreidde zich weid en zijd,  God maakte hem voorspoedig in alle dingen, God maakte hem machtig……………maar dan staat er dat hij, toen hij machtig geworden was, hoogmoedig werd en ontrouw jegens de Here, zijn God. Er staat dat God hem sloeg met melaatsheid, hij werd een uitgestotene, hij verloor alles wat God hem ooit had gegeven. Melaatsheid trouwens, veroorzaakt gevoelloosheid, waardoor ongemerkt wonden ontstaan en waardoor mensen totaal misvormd worden, het veroorzaakt een belemmering in de beweging en zelfs blindheid. Zijn zegen was veranderd in een vloek. En dit alles gebeurde doordat hij ontrouw werd jegens God, nadat zijn onderwijzer (Zekarja) was overleden.

Spreuken 13:14 Het onderricht van de wijze is een bron des levens, om de strikken van de dood te ontwijken.

Ik heb ook bij mijzelf, in mijn eigen leven, gemerkt dat júíst de dingen waar God mij mee wil zegenen, door de duivel aangegrepen worden om mijn zegen te veranderen in een vloek. Misschien denk je, hoe kan nou een zegen, die van God komt, door de duivel gepakt worden om dat negatief te laten uitwerken in ons leven? Wel, dat is simpel, iets wat God mij geeft…………….is van mij……toch? En uit Gods hand kan de duivel nooit iets pakken, maar uit de mijne helaas nog wel. Het is dus aan mij om de zegeningen van God vást te houden, niet te verslappen, en niet los te laten!

De Wijze die mij onderricht is de Heilige Geest,  zolang ik naar Hem luister en Zijn aanwijzingen volg, gaat het goed en ben ik in staat om de zegeningen van God te ervaren en vast te houden in mijn leven, maar zodra ik ophoud om naar Hem te luisteren, zal er in mijn leven ook een geestelijke “gevoelloosheid” optreden,  ongemerkt zal ik meer en meer “misvormd” worden, er komen blokkeringen waardoor ik niet verder kan komen en er geen “beweging” meer is in mijn geestelijk leven én ik verlies mijn “visie”.

Openbaring 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Een kroon, dat is wel typisch iets dat bij een koning past hè? Uzzia was zo’n koning, en zijn kroon werd hem ontnomen. Wij zijn Koningskinderen en ook wij mogen een kroon ontvangen mits we vasthouden. Jacobus 1:12 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Heer dankUwel, voor wie ik ben,
Uw kind, een Koningskind.
er wacht op mij een mooie kroon
ja, op een ieder die overwint.
Ik dank U, Here, voor Uw Geest
die mij in wijsheid onderricht,
totdat ik mijn zelfverdiende erekroon
breng, voor Uw Heilig aangezicht.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


1 + 4 =