Willekeurige bemoediging
  • Gaan we nog wat doen vandaag?
    Ooit weleens een stratenmaker gezien die vanuit het bouwkeetje een straatje kon leggen? Een schema op zijn knieën en dan …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

30 maart 2007

Ik wil vandaag nog even een stukje doorgaan op wat ik gisteren heb geschreven, nl. over het feit dat het belangrijk is om Gods woord echt een plaats in ons hart te geven.

Het hart is een belangrijke plaats, in de spreuken lezen we al dat we ons hart moeten bewaren. Spreuken 4:23: Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Hier wordt over oorsprongen gesproken, meervoud dus. Oorsprongen des levens, zowel goede alsook verkeerde.

Wanneer wij dingen toelaten in ons hart dan zal dat leiden tot een vorm van leven. Leven houdt o.a. “groei” in. Ik heb weleens iets gezegd over bitterheid, als je bitterheid toestaat om in je hart een plekje te vinden, dan zal het daar gaan groeien, “leven” dus, en zich breed maken over alle terreinen van je leven. Evenzo gaat het met angst, het begint met een angst voor één bepaald iets, en voor je het weet wordt je angstig voor meer en meer dingen. Het gaat leven, groeien, het neemt een plaats in in het hart van waaruit de oorsprong des levens is. Anderzijds is het dus óók zo dat wanneer wij het woord van God in ons hart een plaats geven, dat ook zal gaan groeien en dát is het goede leven dat daar dan meer en meer plaats in zal nemen. Een goede vorm van leven. Als wij dat verkeerde in ons hart toelaten, dan zal het gaan groeien, maar tegelijk al het goede in ons verstikken, dat zal uiteindelijk doodgaan.

We kennen allemaal het verhaal van Ananias en Safira (Handelingen 5). Hoe ze door te liegen probeerden geld voor zichzelf achter te houden. Dan zegt Petrus daar:Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Hand.5:3. En een stukje verder in vers 4b. zegt hij: Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven?  Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Hier zie je dat Ananias zelf plaats gegeven heeft voor het verkeerde en hoe hij dan zelfs ertoe komt om de Heilige Geest te willen bedriegen. Als we dan even een stukje terug gaan in de bijbel dan komen we bij Joh.8:37, waar de Here Jezus tot de Joden spreekt en probeert om hen duidelijk te maken wie Hij is, en dan zegt Hij: Ik weet dat gij Abrahams nageslacht zijt; maar gij tracht Mij te doden, omdat Mijn woord bij u geen plaats vindt. Hier zegt de Here Jezus zelf dat het belangrijk is om Gods woord een plaats te geven, want hier gaat het zelfs zover dat deze Joden Hem willen doden.

Ook in óns hart werkt het op dezelfde manier, wanneer wij de dingen die niet van God zijn een plaats in ons leven en in ons hart geven, wat dus inhoudt dat wij de satan een plaats in ons hart geven, dan zal dat ertoe leiden dat we het goede, de Here Jezus, uiteindelijk zullen doden in ons leven. Eigenlijk ook logisch, want de satan is de vijand van God, van de Here Jezus, en hij zal er alles voor doen om Zijn plaats in te nemen in ons leven. 

Wat hebben we nodig? Ten eerste “kennis” door het lezen en het horen van Gods woord. Ten tweede “keuzes”, keuzes die we moeten maken naar aanleiding van wat we hebben geleerd en wat we weten uit datzelfde woord van God. Dát is wat ons krachtig, sterk én gezond zal maken in ons leven. Spreuken 4:20-22: Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; laat ze niet wijken uit uw ogen,bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun hele lichaam. Gisteren hebben we gelezen dat het woord van God een wapen mag zijn in onze hand, een zwaard. De Here Jezus zélf gebruikte dit wapen ook toen de satan Hem verzocht. Elke keer antwoordde Hij: “Er staat geschreven”.…….

   Uw woord is zo belangrijk,
ik laat ’t in mijn hart groeien,
zodat ’t vandaaruit werken kan
en mijn leven weer laat bloeien.
Gezondheid, en standvastigheid
zaai ik zo, diep binnenin,
Uw woorden krijgen daar hun plaats
en nieuw leven krijgt daar zijn begin.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


3 + = 12