Willekeurige bemoediging
  • Stuurloos.
    Ik weet het nog als de dag van gisteren, ik was 19, had net mijn rijbewijs gehaald en kreeg een …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

29 februari 2008

Afgelopen zondag was er in onze gemeente weer een doopdienst, maar liefst 10 mensen werden er gedoopt. Ik vind het altijd zo’n mooi gezicht wanneer mensen onder gaan in het watergraf en dan daaruit weer naar boven komen. Sommigen kunnen dan zó blij zijn, dat straalt er gewoon vanaf. Anderen zijn wat meer ingetogen, maar daarom niet minder blij natuurlijk. Het is prachtig wanneer mensen hun oude leven achter zich willen laten en zich willen laten begraven door de doop in de dood.

Voordat men met het dopen begint mogen de dopelingen altijd eerst vertellen waarom ze gedoopt willen worden. Er was een jongeman die wel iets grappigs zei, hij was ’s morgens opgebeld door een vriend die hem zei dat’ie naar een begrafenis moest. De jongeman vroeg wiens begrafenis, waarop de vriend zei::de jouwe toch? Dat was wel leuk. Het hele dopen was weer prachtig om mee te maken.

Ik weet nog goed dat mijn jongste dochter (die nu net 20 geworden is) ook gedoopt wilde worden. Er was echter een probleem, ze was pas 7 jaar oud. Toch was ze zich wel heel bewust van het feit dat de Here Jezus in haar hartje woonde, en ze vertelde altijd dat ze het állermeeste van de Here Jezus hield. Maar ja, dopen is best een stap die je toch wel heel bewust moet zetten en kan een kind van 7 dat? Wel, de voorganger en de oudste hebben destijds met haar gesproken en haar gevraagd waarom ze dan toch zo graag gedoopt wilde worden, want ze was er heel stellig in. Het antwoord dat ze gaf was heel eenvoudig, maar ook heel mooi, ze wilde zo graag dat al haar zonden afgewassen zouden worden en dat ze helemaal schoon weer verder mocht gaan met de Here Jezus. Ze had het dus wel degelijk goed begrepen en er is toen besloten dat ze zich mocht laten dopen, iets wat ze zó intens heeft meegemaakt, ik heb nog de foto’s van haar stralende natte koppie toen ze weer boven water kwam. Ja, ze had het begrepen, mijn meisje, en ook de mensen van afgelopen zondag hadden het begrepen. Mijn gebed voor deze mensen is, dat ze staande mogen blijven temidden van al het geweld en alle ellende in deze wereld, dat ze te allen tijde zullen weten dat er een Heer is die met hen mee wil gaan, die ze bij de hand wil nemen en die ze wil leiden op de goede weg, die weg die ten leven leidt.

Tegelijkertijd is het ook zo dat zij en ook wij allen die gekozen hebben voor de Here Jezus en ervoor gekozen hebben om met Hem een heel nieuw leven te beginnen, gewaarschuwd worden dat we een verantwoording hebben af te leggen tegenover onze hemelse Vader. Wanneer we een nieuw leven zijn begonnen, wanneer we onze zonden hebben laten afwassen, het oude hebben achtergelaten, is het ook de bedoeling om in die nieuwheid des levens te blijven, ook als het gaat om oude zonden, oude gewoonten die niet goed zijn. Dit soort dingen moeten we achterwege laten. De bijbel is hier heel duidelijk in. Wat is het heerlijk om te mogen beseffen dat de Here Jezus het uberhaupt mógelijk heeft gemaakt voor ons, om dat oude leven met Hem te begraven en wat is het geweldig om te beseffen dat we samen met Hem in nieuwheid des levens mogen wandelen, Hij gaat met ons mee, Hij is er altijd, als je dat toch bedenkt, wat een zegen!

Rom.6:1-4: Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


9 + 4 =