Willekeurige bemoediging
  • 15 november 2005
    De afgelopen dagen hebben we het verhaal van Jozef gelezen, gezien hoe ondanks alles wat er met hem gebeurde, hij …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

26 mei 2008

Vorige week had ik een gesprek met een paar mensen en we hadden het over een bepaalde prediker uit Amerika bij wie allerhande wonderen en tekenen gebeuren. Nu wil ik hier geen waardeoordeel geven over de bediening van deze man, ik denk dat dat niet aan mij is. Er is echter iets anders dat mij hieromtrent bezig houdt.

Tegenwoordig gebeurt er vanalles om ons heen, niet alleen in de wereld maar ook op het christelijk erf speelt zich heel wat af. Soms gaat het zo snel dat je het niet eens goed bij kunt houden. De éne na de andere nieuwe prediker staat op en verovert zich een plaatsje op de christelijke kaart. Ik vind het prima zolang het maar terdege getoetst wordt want dat is natuurlijk wel van groot belang. Wat ik zorgelijk vindt is, dat er (mijns inziens) veel teveel waarde gehecht wordt aan “uiterlijkheden”. Manifestaties
in velerlei vormen en op velerlei manieren. Zijn dit soort dingen dan niet goed? Ook daar kan- en wil ik geen oordeel over geven, wat ik wél wil zeggen is, dat de bijbel erover spreekt dat wonderen en tekenen de gelovigen zullen volgen, niet dat de gelovigen de wonderen en tekenen zullen volgen. Hier is soms weleens een misvatting over. Ik zie het overal gebeuren dat men reclame maakt voor die of die prediker, of voor die of die conferentie of bijeenkomst want daar “gebeurt iets”. Weet je, de bijbel spoort ons aan om altijd alles te toetsen, te gaan kijken of het wel echt waar is, of het wel echt van God is ook, maar daar zit ‘m nou juist het probleem. Meer en meer wordt klakkeloos een “bediening” achternagelopen inplaats van dat God nagevolgd wordt en dat is funest, doch het is wel de tendens van deze tijd.

Mijn persoonlijke mening is dat er een groot gebrek is aan het “kennen” van God terwijl het iets is waar vooral de Here Jezus ons zeer toe aanspoort, om God te leren kennen, het is van cruciaal belang dat wij God, en ook de Here Jezus echt zullen kennen, want alleen dán zullen wij in staat zijn om duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen goede en kwade dingen want soms lijkt het werk van God en het werk van de duivel, enorm veel op elkaar.

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Joh. 14:3. Dit bidt de Here Jezus in het Hogepriesterlijk gebed en dan staat er een stukje verder in de bijbel in I Joh. 2:3-5
En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij Zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie Zijn woord bewaart in die is waarlijk de liefde Gds volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. 

Zijn geboden bewaren, dat is belangrijk, maar om Zijn geboden te bewaren moeten we natuurlijk wel eerst weten welke dat zijn. En daarvoor is het belangrijk om in de bijbel, Gods woord te lezen, en daarnaast is dan een persoonlijke relatie belangrijk. Dat we spreken met de Here van hart tot hart en Hem zo steeds beter zullen leren kennen.

Toen ik hier in December kwam wonen zag ik allemaal mensen die hier de flat in- en uit gingen. Ik had ook gezien dat mijn naaste buurvrouw een scootmobiel heeft, want die staat regelmatig voor haar deur, maar er zijn hier in de flat meerdere mensen met zo’n zelfde scootmobiel en elk van hen zou dus mijn buurvrouw kunnen zijn, tótdat ze op een dag voor mijn deur stond om even kennis te maken en ik haar binnenvroeg. We hebben samen koffie gedronken en wat gepraat met elkaar, ik ben inmiddels ook een keer bij haar op de koffie geweest en nu weet ik wie zij is. Als ik haar nu op straat tegenkom dan groet ik haar en weet dat zij mijn buurvrouw is. Wanneer dan iemand anders, in precies zo’n zelfde scootmobiel mij zou aanspreken en zou zeggen dat zij mijn buurvrouw is, dan weet ik zonder aarzelen dat het niet waar is want inmiddels kén ik mijn buurvrouw en kan ik haar ook hér-kennen, en die herkenning ligt niet in de scootmobiel waarin zij rijdt, maar die ligt in het persoonlijk contact wat wij met elkaar hebben. En zó moet het dus ook zijn als het gaat om de relatie die wij hebben met de Here God en de Here Jezus en daarbij is ook de leiding van de Heilige Geest uiteraard iets dat noodzakelijk is.

Weet je, de bijbel spreekt erover dat er in deze tijd valse profeten en valse leraars zullen opstaan, dan is het toch zaak dat wij de Enige echte en waarachtige God zullen kennen? Laten we bezig zijn met het hart van de Vader, zoals ik ook vorige week heb geschreven, want heus, dát is waar het werkelijk om gaat.

Is dit van U, o Vader,
of is het toch niet goed?

              soms weet ik echt niet meer
wat ik van alles denken moet.
De teek’nen lijken duidelijk
moet ik dan even eh…wennen?
Ik zoek Uw hart bij al wat ik doe,
opdat ik U leer herkennen!  

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


5 + 6 =