Willekeurige bemoediging
  • Ik verlang steeds meer.
    Ik verlang steeds meer naar U, om dicht bij U te zijn o Heer, aan Uw voeten ligt mijn schuld, …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

24 mei 2008

Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Matth.5:13-16.

Zout, vooral bij het koken gebruik je zout. Zou geeft het eten meer smaak, neem nou bijvoorbeeld een simpel eitje, als er geen zout op zit vind ik het niet lekker, maar datzelfde eitje is mét zout een stuk lekkerder. Evenzo ook de aardappelen, of brood.
Sommige mensen vinden het niet erg als het zout ontbreekt, maar ik vind het niet lekker en bemerk het onmiddellijk als ik het bijv. per ongeluk vergeten ben in de aardappels ofzo. De Here Jezus zegt hier tegen de discipelen en dus ook tegen ons, dat wij het zout der aarde zijn, wij zijn degenen die “smaak” moeten brengen aan- en in deze wereld. Wij zijn degenen die “het verschil” moeten maken………maar doen we dat ook? De Here Jezus zegt niet “bréng het zout, of spréék over het zout” nee, Hij zegt dat wij het zout moeten “zijn”. Om het nou even met een simpel voorbeeldje iets duidelijker te maken, stel we staan bij een grote pot kokende aardappels te kijken, dan moeten we niet zeggen van: “hé, met wat zout smaakt het beter” welnee dan zouden we dus een radikale duik in die pan moeten nemen en meegekookt worden om zo de smaak aan de aardappels te brengen……..begrijp je? Het gaat me even om het principe, we kunnen niet tot een zegen zijn voor de mensen als we alleen maar vanaf de zijlijn onze goede adviezen roepen en niet bereidwillig zijn om onze handen vuil te maken. De Here Jezus kwam óók naar deze aarde, Hij wérd een mens om ons te kunnen helpen. Hij dook middenin de ellende en de vuiligheid en het geweld. Hij kwam er niet ongeschonden vanaf, Hij werd aan alle kanten miskend en mishandeld, maar Hij zorgde ervoor dat ieder mens de mógelijkheid heeft om zijn of haar Vader te mogen ontmoeten. En wat Hij hier als boodschap meegeeft is: doe het net als Ik, ga ervoor, beweeg je midden tússen de mensen en blijf er niet boven verheven. Ga oog in oog met ze, met andere woorden, kom op gelijke hoogte met je medemens.

Weet je, wij zijn zo gauw geneigd om te spreken over de Here Jezus, te vertellen wat Hij toch allemaal voor ons betekent, en met onze woorden proberen we een ander te overtuigen…….en óók met ons gebed denken we goede zaken te kunnen doen. Maar het principe is: “bidden én werken”. Onze handen vuil maken door die ander te helpen dragen, dragen van pijn, van zorg, van moeite….Helpen waar dat mogelijk is, iets doen en niet alleen maar iets “zeggen”.

Als je vers 16 leest, dan staat daar dat wij óns licht moeten laten schijnen, er staat niet dat wij alleen maar moeten vertellen over het licht dat de Here Jezus kan brengen……… weet je, dat is iets wat veelal niet begrepen wordt. Joh.8:12 : Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.Dús…..als wij dan óns licht willen laten schijnen, dan zullen we Hem, de Here Jezus, moeten volgen. Wij moeten dat zout zijn, wij moeten óns licht laten schijnen, en dan kan het niet verborgen blijven dat wij kinderen van de allerhoogste God zijn. En wat ik al eerder gezegd heb dat zie je in dit stukje ook weer héél duidelijk naar voren komen, we moeten niet enkel bidden dat de Here Zichzélf aan de mensen laat zien, maar we
moeten Hem ook zelf tonen door ónze handel en wandel. Dat is de boodschap die de Here Jezus hier doorgeeft en door hier gehoorzaam aan te zijn, zullen de mensen door onze “wérken” ook onze Vader in de hemel gaan verheerlijken!!!

Dus……als je écht een hart hebt voor de verloren mensheid………..dan doe je daar iets mee. Dan ga je aan het werk, dan volg je de Here Jezus en dan toon je dat, zodat het voor een ieder zichtbaar is, door te doen wat Hij ons zegt en ons leert.

Een zoutend zout en een lichtend licht,
wij maken het verschil,
althans……zo zóú het moeten zijn
maar ’t contrast is vaak nog schril.
De Here Jezus gaf alles voor ons
en kwam in onze harten wonen,
Hém wil ik dienen met liefde en trouw,
en Hem zó aan anderen tonen.   

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 4 = 6