Willekeurige bemoediging
  • Gebedsleven.
    In Marcus staat een tekst, hoofdstuk 16:17-18: Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in Mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

21 augustus 2007

De wijze en de dwaze maagden, ik heb ze weleens zijdelings aangehaald. 10 maagden die op weg waren gegaan, de bruidegom tegemoet. Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij alle slaperig en sliepen in. Matth.25:1-5.

Dit is ook weer een gelijkenis en bedoeld om ons te leren en te waarschuwen. Deze maagden gingen allemaal op weg, ze hadden allen hetzelfde doel, ze gingen de bruidegom tegemoet. Ze namen ook allemaal een lamp mee. Als je in de Psalmen leest, dan staat daar in Psalm 119:105 : Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Als je dit bedenkt, dan waren al deze tien maagden op weg met allemaal Gods woord bij zich en ze gingen de bruidegom tegemoet. Als het gaat om wijze en dwaze mensen, dan is het bekend dat de bijbel iemand die dóét wat God zegt, die gehoorzaam is aan Zijn woord, rekent tot de wijze mensen en diegene die niet gehoorzaam is, een dwaas noemt.

Oké, deze tien maagden waren dus allemaal op weg, maar slechts vijf van hen hadden olie meegenomen. Olie is in de bijbel het symbool voor de Heilige Geest. En van de Heilige Geest wordt gesproken dat Hij het is die de verborgen wijsheden Gods aan ons openbaart. Dat staat in I kor. 2:9-10 : Wat geen oog heeft gezien en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Gods  Geest is het die ons kan leren en onderwijzen, Hij is het die ons laat zíén wat er nou eigenlijk bedoeld wordt met wat er staat geschreven, én ook degene die overtuigt van zonde. En doordat we daar dus “licht” in krijgen, kunnen we ook gehoorzamen aan Gods woord en doen wat Hij van ons vraagt.

Allemaal waren ze op weg naar de bruidegom, allemaal hadden ze een lamp. Zo kun je het ook vandaag zien, we zijn met onze broeders en zusters in het geloof, samen op weg naar die hemelse bruiloftszaal. Maar we weten natuurlijk niet wanneer de bruidegom zal komen. Ook wij hebben het woord van God, dat we kunnen lezen, waarvan we kunnen leren, maar ik weet van vroeger wel, dat ik het allemaal maar verschrikkelijk moeilijk vond, ik begreep de bijbel niet. Daardoor vergat ik ook meteen weer wat ik gelezen had en ik heb er ook nooit iets van opgestoken of geleerd destijds. Tótdat ik echt tot bekering gekomen ben, ik had gehoord dat je de Heilige Geest moet vragen om je ogen te openen voor datgene wat er nou werkelijk gezegd wordt in de bijbel, en dat ben ik gaan doen. Vanaf toen is het een heel ander boek voor mij geworden, ik begreep nu veel beter wat er geschreven stond en wat ermee bedoeld werd, en nog steeds zie ik weer nieuwe dingen in bijbelgedeelten die ik al zovele keren heb gelezen en hierdoor word ik onderwezen en daardoor verander ik of doe ik dingen weg uit mijn leven.

Een lamp is bedoeld om je licht te geven in het donker, zodat je vooruit kunt zien, Gods Geest wil ons licht geven over de inhoud van de bijbel, zodat we kunnen leven naar wat we lezen. We hebben die olie nodig, vooral in deze tijd, die nog zoveel donkerder is dan ooit tevoren. We hebben dat licht nodig om te kunnen onderschei-
den waar we zijn en waar we gaan.

Wijs of dwaas………vijf waren wijs, zij namen olie mee, vijf waren dwaas, zij waren slechts meelopers. Mensen die wel lezen in Gods woord, maar er niets mee doen, die eigenlijk meelopen met de anderen. De wijzen hadden wel olie meegenomen en zij waren gehoorzaam en deden wel iets met het woord van God. Je kunt naar de samenkomsten gaan, alles meedoen, en luisteren naar het woord van God, maar als je er persoonlijk niets mee dóét, dan heeft het allemaal geen zin. Gehoorzaamheid is wat er van ons gevraagd wordt, de bijbel leert ons dat wij allen Gods Geest ontvangen als we tot geloof komen, dus Hij is wel aanwezig. Maar als we er nooit acht op slaan en eigenlijk nooit luisteren naar Zijn leiding, de dingen eigenlijk een beetje naast ons neerleggen, dan zal deze Geest zich meer en meer terugtrekken en in de Thess.brief staat dat je de Geest zelfs kunt “uitdoven”.

Zoals gezegd is dit een gelijkenis die de Here Jezus daar zelf vertelt, en wij mogen hier ons voordeel mee doen. We weten niet wanneer Hij terugkomt, aan het einde van dat bijbelgedeelte staat dat de dwaze maagden uiteindelijk niet naar binnen mochten, hoewel ze nog hun best deden om aan olie te komen, maar het mocht niet meer baten. De Here Jezus zegt, helemaal aan het einde van deze gelijkenis nog : Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur. Het is niet de bedoeling dat we in slaap vallen, maar dat we wakker zijn zodat Hij nooit op een, voor ons, ongelegen moment zal komen, maar altijd als Diegene die wij met verlangen verwachten, Diegene naar wie wij op weg zijn, en blijven.

    De olie houdt mijn lampje brandend
het licht schijnt in de duisternis,
zo kan ik zien waar ik mijn voet zet
en loop ik mijn Bruidegom niet mis.
Ik zie verlangend naar Zijn komst uit,
wakker wil ik Hem tegemoet,
en als ‘k de roep eenmaal zal horen:
“Hij komt eraan”, dan is het goed.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 2 = 10