Willekeurige bemoediging
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

20 oktober 2005

Een bedrieglijke weegschaal is de Here een gruwel, maar een zuivere weegsteen is Hem welgevallig. Spreuken 11:1.

Een bedrieglijke weegschaal, een weegschaal waarmee geknoeid is. Vroeger was een weegschaal heel anders dan nu, dan hingen er twee schalen aan en in de ene schaal legde je datgene wat gewogen moest worden, en in de andere schaal kwamen dan gewichten. Als de schaal precies in evenwicht was, kon je aan de gewichten dan aflezen hoeveel de inhoud van de andere schaal woog.

In ons leven is er ook sprake van een “gewogen” worden. Men spreekt weleens van “te licht bevonden worden” dat wil zeggen dat iemand niet goed genoeg geacht wordt voor zijn taak. Óók is het zo dat bijv. bij een misdrijf, de daden van de ene zwaarder meewegen dan de daden van de ander. Trouwens, vrouwe justitia is ook zo’n dame die zo’n weegschaal in haar handen houdt, bovendien heeft zij een blinddoek voor, waarmee dan de onpartijdigheid wordt gesymboliseerd.

In ons geval is het zo dat de Here Jezus, de weegschaal voor ons precies in balans heeft gebracht. Onze zonden lagen aan de ene kant, waardoor die kant zwaar doorwoog naar beneden, maar de Here Jezus ging aan de andere kant staan, en nam ze van ons over, waardoor het “gewicht” van onze zonden werd verplaatst naar die andere kant, vervolgens heeft Hij daarvoor de prijs betaald en werden wij van gelijk gewicht als Hij. Allebei zondeloos, zonder zwaar gewicht op onze schouders.

Maar nu komt het, in onze beoordeling naar anderen toe kunnen we vaak onrechtvaardig te werk gaan, we kunnen genadeloos die ander bekritiseren en veroordelen. Daar waar wij genade hebben ontvangen, “vergeten” we die vaak bij die ander toe te passen. Als wij op zo’n moment onze houding naar de praktijk zouden omzetten dan zou ons bakje van de weegschaal helemaal bovenin staan en dat van die ander zou helemaal onderaan hangen. En daar heeft de Here God nou zo’n hekel aan, Hij wil dat we Zijn barmhartigheid, Zijn liefde en Zijn genade, ook uitdragen naar de mensen om ons heen, en dat we inplaats van hen te veroordelen, ze laten zien dat óók zij hun leven bij de Here Jezus in de weegschaal mogen leggen. Zo mogen we hen helpen hun bakje op te tillen zodat óók dat gelijk wordt aan dat van de Here Jezus.

Matth.7:1-2 : oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Als wij dus niet geoordeeld willen worden, zullen wij óók die ander niet moeten oordelen, als wij net zo licht als de Here Jezus willen blijven, zullen wij die ander niet neerdrukken met het verwijt over zijn fouten, doch veeleer hem óptillen en wijzen op de genade van de Here Jezus. Als wij ons bewust zijn van de onverdiende genade die óns ten deel is gevallen, zullen wij niets meer op een ander hebben aan te merken. Maar mócht er ooit nog eens een veroordelende gedachte in ons opkomen, dan herinneren we ons maar snel aan de weegschaal hè?

Gewogen en te licht bevonden?
gewogen en te zwaar?
Naar welke kant slaat de weegschaal door?
En hoe zien wij elkaar?
Wij zijn mensen van hetzelfde gewicht
van dezelfde zware makelij,
maar Jezus maakte ons leven licht,
Hij “waagde” Zijn leven, voor jou en mij.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


3 + = 4