Willekeurige bemoediging
  • 27 september 2006
    Ik las een stukje over Gideon, hoe hij daar met zijn leger is, 32.000 man sterk,  dan zegt God tot …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

20 maart 2007

Petrus hád de Here Jezus tot driemaal toe verloochend. Ik heb hem gisteren even zijdelings aangehaald, maar na Zijn opstanding heeft De Here Jezus een gesprek met Petrus, en dan vraagt Hij ook tot driemaal toe aan Petrus “hebt gij Mij waarlijk lief?”en iedere keer antwoord Petrus “Here, Gij weet alles, Gij weet dat ik U liefheb”.
En ik vind dat zo interessant, Petrus spreekt tot drie keer toe een negatief woord uit,
“ik ken Hem niet”, en dan laat de Here Jezus hem als het ware tot drie keer toe dit negatieve woord herroepen door hem tot een pósitieve uitspraak te brengen.
“Gij weet dat ik U liefheb………..”.

Er ligt kracht in de woorden die wij uitspreken, zowel in négatieve als ook in pósitieve zin. En ik denk dat dit voorbeeld van Petrus, ons laat zien dat het belangrijk is om juist die negatieve woorden, die we allemaal weleens uitspreken, en dan heb ik het gewoon over negatieve dingen die we over onszelf of over anderen soms uitspreken, om daar alert op te zijn en ze te herroepen door er een pósitieve uitspraak tegenover te zetten. In Openbaring 12:11 wordt geschreven over de aanklager (de duivel) hoe hij dag en nacht bezig is om mensen aan te klagen en als wij dus negatieve dingen zeggen, dan helpen wij hem als het ware een handje daarmee. En dan staat er in datvers 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en het woord van hun getuigenis. Datgene wat wij zeggen kan een grote invloed hebben op ons leven en het is goed als wij ons daarvan bewust zijn. En dan gaat dit vers nog een klein stukje verder en dan staat er: “en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood…………”.Petrus had zijn eigen leven wél lief, en om het leven te behouden verloochende hij de Here Jezus, en als dan de Here Jezus aan hem vraagt of Petrus Hem waarlijk lief heeft, dan vraagt Hij daar eigenlijk, heb je MIJ werkelijk lief? dus niet, heb je Mij wérkelijk lief? Nee, de vraag is, WIE heb jij  het meeste lief, Mij of jezelf. En dan antwoord Petrus “gij weet dat ik U liefheb”. En dat alleen is al een getuigenis in de hemelse gewesten. En dán geeft de Here Jezus hem ook een opdracht “weid Mijn lammeren en hoed Mijn schapen……………”. Petrus wordt door de Here Jezus als herder aangesteld, en we weten ook van David, dat een herder dikwijls ook voor zijn schaapjes moet strijden, maar doordat Petrus nu de Here Jezus werkelijk met heel zijn hart liefheeft, (en dus niet meer zijn eigen leven) is hij nu ook in staat om de overwinning te behalen door het woord van zijn getuigenis, want zijn getuigenis was eerst “ik ken Hem niet” dús, ik leef zónder Hem, en dát was een mooie invalspoort voor de duivel natuurlijk, maar nú is zijn getuigenis, “ik heb HEM waarlijk lief” en dát is schrikken voor de duivel want niemand weet beter dan hij dat de Here Jezus de machtigste van allen is en als Petrus met Hém samen is, dan weet hij (de duivel) zich bij voorbaat een verloren vijand!!  En Petrus is nu in staat om zichzélf te verloochenen ( dit woord   “verloochenen” heeft trouwens meerdere betekenissen, o.a. “iemand afvallen”, dus zoals hij het de Here Jezus had gedaan, maar het betekent óók “onzelfzuchtig handelen” en dáártoe is Petrus nu in staat.)

Ik vind dit zo’n mooi verhaal om ook in mijn eigen leven toe te passen.

Ik heb U waarlijk lief
en daarin ligt mijn kracht,
wanneer ik met U samen, Here,
                                 uitga in de nacht.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


3 + = 10