Willekeurige bemoediging
  • 22 januari 2008
    Matth.13:24-30 : nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

2 juni 2008

Momenteel ben ik in de Psalmen bezig, dat had je misschien al gemerkt:-)) Maar ook deze keer heb ik weer zo’n mooie Psalm gelezen die ik voor vandaag in z’n geheel wil opschrijven.

Moge de Heer u antwoorden in dagen van nood en de naam van Jakobs God u beschermen, moge Hij hulp zenden uit Zijn heiligdom, uit Sion u bijstaan.

Moge Hij al uw gaven gedenken, uw brandoffers welwillend aanvaarden, moge Hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.

Laat ons juichen om uw overwinning, het vaandel heffen in de naam van onze God. Moge de Heer al uw wensen vervullen.

Dit weet ik zeker: de Heer schenkt de overwinning aan Zijn gezalfde, Hij antwoordt hem uit Zijn heilige hemel met de overwinning door Zijn machtige hand.

Anderen vertrouwen op paarden en wagens, wij op de naam van de Heer, onze God. Anderen buigen en vallen ter aarde, wij richten ons op en houden stand.

Heer schenk de koning de overwinning, antwoord ons wanneer wij U aanroepen.
Psalm 20 (NBV)

Weer zo’n prachtige psalm van David. Ik vind het zo mooi dat hij zegt:  Anderen vertrouwen op paarden en wagens, wij op de naam van de Heer, onze God. Anderen buigen en vallen ter aarde, wij richten ons op en houden stand.” Dat was de kracht van David en dat mag ook ónze kracht zijn, het vertrouwen dat wij hebben op de Here onze God. Je ziet dat mensen waarde hechten aan een carriëre, een baan, een huis, een auto, geld, bezit, status. Maar al deze materiële dingen kunnen zomaar ineens wegvallen, alle zogenaamde “zekerheden” kunnen ons mensen ontvallen, maar als wij echt ons vertrouwen op de Here God stellen is dat een zekerheid die ons staande houdt. Een kracht die ons in staat stelt om ons telkens opnieuw op te richten, ook wanneer we slagen oplopen in dit leven. Dat is toch geweldig? En ik weet dat het waar is, ik heb het al zo dikwijls mogen ervaren. Daarom wil ik een ieder hiermee bemoedigen en oproepen om toch echt je volledige vertrouwen op de Here God te stellen, dat is meer waard dan geld, status of bezit!

     Ik wil mijn vertrouwen
stellen Heer op U
wat blijft er over van bezit
of status hier en nu?
Het heeft totaal geen waarde
het glipt zo door je hand,
maar als ‘k mijn blik op U richt
dán pas houd ik stand. 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


5 + 3 =