Willekeurige bemoediging
  • 26 februari 2006
    Hoe spannend kan een dag beginnen! Vandeweek was ik zoals gewoonlijk om zes uur opgestaan, en omdat het zo koud …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

2 juni 2005

In Mattheüs 15 is de Here Jezus in gesprek met zijn discipelen, Hij had eerder de schare toegesproken en hen uitgelegd dat het niet datgene wat de mond ingaat is dat de mens  onrein maakt, maar juist datgene dat de mond uitkomt. En later komen de discipelen naar Hem toe om Hem om uitleg te vragen en dan zegt de Here Jezus in Mattheüs 15:17-20: Begrijpt gij niet, dat al wat de mond binnengaat, in de buik komt en te zijner plaatse verdwijnt? Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen, die een mens onrein maken, maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein.

Hier maakt de Here Jezus duidelijk dat het innerlijk van een mens belangrijk is, dat veel dingen gebeuren met een uiterlijke schijn van vroomheid vaak, maar dat het verborgen innerlijk, diep in de mens, dat dát belangrijk is, dat het dáár goed moet zijn. Het hart, eigenlijk is er maar één mens die ons hart kent, en dat zijn wij zelf. Vaak zijn er dingen in ons hart die wij verborgen trachten te houden voor anderen en soms zelfs vergeten we dat voor God géén ding verborgen kan blijven, dat voor Hem alles open en bloot ligt, dat Hij van alle dingen weet. Er staat ook (in de Psalmen meen ik) dat al voordat er een woord op onze tong is, Hij het  volkomen kent. En wat de Here Jezus hier duidelijk wil maken is, dat het van groot belang is om ons eigen hart te onderzoeken, telkens weer.

David vraagt op een gegeven moment aan de Here God, of Hij hem een rein hart wil scheppen, David was zich bewust dat hij dat nodig had. Er staat in deSpreuken 27:19 : Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens……….de mens.

Ik vind dit een mooie tekst, ik denk dat we veel over de inhoud van ons eigen hart te weten kunnen komen, door naar onszelf te luisteren, door te luisteren naar wat onze mond zoal verlaat op een dag. Ik denk dat ik daar heel veel van kan leren. En dat vind ik dan ook weer het liefdevolle uit dit stukje, de Here Jezus veroordeelt hier niet, Hij wil zijn discipelen, én ook ons, slechts wijzen op onze eigen tekortkomingen en dat doet Hij zodat we eraan kunnen werken en onszelf rein kunnen maken voor het contact met onze hemelse Vader.

De Farizeeën namen aanstoot aan de woorden van de Here Jezus, maar zij waren natuurlijk bij uitstek mensen die overal regels en wetten voor hadden en niets anders probeerden dan de Here Jezus te vangen met Zijn eigen woorden. Zij stelden grote prijs op het naleven van de regels zoals zij dáchten dat ze nageleefd hoorden te worden, maar zij hebben nooit begrepen dat de Here Jezus, Gods Zoon was, dat Hij de dingen veel beter begreep dan zij. Wij weten dat wel en daarom kunnen wij op de juiste wijze waarde hechten aan Zijn woorden. Ik ga vandaag eens goed naar mezelf luisteren. En zeg nou zelf, in Efeze 3:17a staat :opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Voor Hem is toch alleen het állerbeste goed genoeg? Een mooi schoon huis?

De woorden die ik spreek,
die komen zo naar voren
vanuit mijn eigen hart,
maar ‘k wil ze bewust gaan horen.
Mijn hart, Heer, is Uw woning
en ik vind dat heel erg fijn,
maar het is mijn groot verlangen
dat die woning rein mag zijn.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


1 + 6 =