Willekeurige bemoediging
  • Als de weg weg is….
    Habakuk 3:17-18: Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

19 januari 2006

Lucas 6:31 : En gelijk gij wilt dat de mensen u doen, doet gij hen evenzo.

Van jongs af aan ken ik dit spreekwoord eigenlijk een beetje anders, wij zeiden altijd tegen elkaar “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Dus met andere woorden, als jij niet vervelend behandeld wilt worden, dan moet je ook een ander niet vervelend behandelen.

Dit is een principe dat draait om het weglaten van dingen. Je doet bepaalde dingen níét omdat je niet wilt dat jou hetzelfde zou kunnen overkomen. Maar de tekst uit Lucas beoogt juist het tegendeel, niet het weglaten, maar juist het toevoegen is daar het kernwoord. Iets toevoegen aan iemands leven, je best doen om het hem of haar zo prettig mogelijk te maken.

Omdat ik een uitkering krijg, is men een aantal maanden geleden begonnen met gesprekken en een trajectplan om te proberen een betaalde baan voor mij te vinden, zodat ik gedeeltelijk uit de bijstand zou kunnen komen. Ik heb een keuring gehad en ben gedeeltelijk goedgekeurd om een aantal uren per maand te kunnen werken. Ik ben inmiddels al 24 jaar uit de roulatie. Ik heb weleens eerder  verteld hoe dat zo gekomen en gelopen is, maar nu zijn alle regels aangescherpt en moeten de bijstandstrekkers aan het werk. Ik heb een dame toegewezen gekregen waarmee ik al een paar keer een gesprek heb gehad en deze dame is zeer vriendelijk, heeft alle tijd om ook naar mijn verhaal te luisteren en behandelt mij zeer zorgvuldig. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook dikwijls anders heb meegemaakt, en daarom zei ik haar de laatste keer dat ik het zeer op prijs stel hoe ze mij tegemoet komt. Zij antwoordde daarop dat ze altijd bij zichzelf te rade gaat en zich dan bedenkt hoe zijzélf behandeld zou willen worden als ze aan de andere kant van de tafel zou zitten. Ik vond dat mooi, het navolgen waard.

Deze dame voegt iets toe aan mijn leven, ze geeft mij het gevoel dat ik waardig ben om met respect behandelt te worden. Daar waar anderen je vaak minderwaardig behandelen en je het gevoel geven of ze de uitkering uit hun eigen zak zouden moeten betalen, is zij precies het tegenovergestelde. En ik heb het thuis weleens anders verwoord, de mensen die bezig zijn met mij en mijn uitkering, en ook de uitkering van anderen, kunnen hun brood verdienen dánkzij ons. Zij hebben werk omdát wij er zijn en wij zijn ook mensen en geen “nummers” of “gevallen”.

In ieder geval heb ik deze dame bedankt voor haar manier van omgaan met mij, waarop zij zei dat ze soms ook weleens streng moest zijn tegen mensen, maar dat ik voor haar óók een hele plezierige cliënt ben en dat vond zij ook fijn. Wel leuk.

De tekst van vandaag is mij al een poos geleden echt zo duidelijk geworden en sindsdien let ik erop. Ik let erop of men mij een beetje behandelt zoals ik die ander behandel ( gewoon om eens te zien of er meer mensen zijn die op deze dingen letten)  en ik let er óók op dat ik de handelwijze van anderen bekijk en probeer daarop in te spelen en te bedenken hoe die ander het wellicht graag zou willen. Maar ik moet zeggen dat ik weinig merk van een reactie op mijn handelen. En daar kan ik dan uit opmaken dat men zich deze tekst eigenlijk nog weinig bewust is. 

Nou is het niet zo dat ik daar moeite mee heb als het gaat om mezelf hoor, maar ik denk anderzijds dat deze tekst toch ook weer niet zomaar in de bijbel staat. Ik wil hem zomaar eens aangeven voor vandaag en daarbij de tip om eens in jouw leven te zien hoe dit werkt. Naar jou toe, maar ook in je houding naar die ander toe. Ikzelf vind het heel leerzaam.

Wat ik graag zien zou voor mezelf
wat ik plezierig vind in mijn leven,
dat gun ik ook die ander
en dat wil ik hem graag geven.
Van geven wordt je hart echt blij,
van ’t zoeken naar de wens
die in ’t verborgene vaak ligt,
in onze medemens.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


5 + 8 =