Willekeurige bemoediging
  • Mijn Stuurman.
    Gisteren reed ik, na het oppassen bij mijn dochter, naar huis en op de snelweg zat ik achter een leswagen. …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Vrijheid.

Vrijheid brengt verbondenheid;
Binding brengt scheiding…

Zomaar twee gedachten om eens over na te denken. Ik heb weleens met iemand gemaild, en dat deden wij in het Engels omdat dat voor ons alletwee het beste werkte, en zo schreef hij ook weleens in één van zijn mailtjes dat hij er zo’n moeite mee had om regels opgelegd te krijgen, hij was zijn hele leven gewend geweest om min of meer voor zichzelf te zorgen, ook in zijn werk was hij altijd eigen baas geweest en hij had ook heel veel gereisd en nu werkte hij ergens waar men hem allerlei regels oplegden en er van zijn zelfstandigheid niets meer overbleef.

En toen heb ik hem terug gemaild en gezegd:”You cannot cage a bird that was free all his life” Je kunt een vogeltje, dat zijn hele leven vrij rond gevlogen heeft, niet in een kooitje stoppen. En dáár komen deze gedachten eigenlijk vandaan, weet je, als je zo’n vrij vogeltje in een kooitje zou stoppen dan heeft zo’n beestje maar één doel en één verlangen, en dat is om opnieuw vrij te zijn, en zo’n beestje kwijnt weg en zal uiteindelijk dood gaan in een kooitje. Anderzijds, als je een tam vogeltje hebt, zoals bijv. een parkietje, dan is dat een diertje dat gewénd is om in een kooitje te leven en als je zo’n beestje goed verzorgd, dan heeft’ie het daar best naar z’n zin en je kunt deze vogeltjes ook rustig uit hun kooitje laten, dan vliegen ze wat rond, komen eens eventjes op je schouder zitten, maar na verloop van tijd zoeken ze zélf hun weg terug naar het kooitje, waar ze dan uit zichzelf weer ingaan. En voor dat beestje kun je dus rustig het deurtje open laten staan, zodat het zélf vrij is om in of uit te gaan.

Hoe vaak zie je het gebeuren dat de ene mens de andere, regels probeert op te leggen, en dat werkt alleen maar averechts, terwijl God ieder mens een vrije wil heeft gegeven, iedereen heeft het recht om vrije beslissingen te nemen en dat is juist het mooie van onze hemelse Vader, Hij oefent geen dwang uit, nooit… En dát werkt dan wél zó uit dat we uit eigen vrije wil zélf naar Hem toegaan en dat we zélf het verlangen hebben om Hem volledig toe te behoren. En gisteren zongen we een lied en een paar regeltjes gaan als volgt:
  En ik dien geen and’re heer;
geen afgod en geen koning.
Ik verlang alleen naar U;
mijn hart is U tot woning.
En met mijn hart, hef ik ook mijn
handen op
.

En terwijl ik het zo aan het zingen was drongen de woorden zo in mijn hart door en toen bedacht ik me, dat ook al wíl ik geen afgod dienen, er tóch zo gemakkelijk dingen in ons leven kunnen binnensluipen die voor ons toch min of meer tot afgoden kunnen worden. En dat hoeven heus geen hele verkeerde dingen te zijn, maar alles wat voor ons belangrijker is dan onze liefde voor de Here, alles waar we meer mee bezig zijn dan met Hem, is een soort van afgod. Een spreekwoord zegt:
waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over, nou dit kun je ook omdraaien en eens gaan luisteren naar jezelf om te zien waar jóúw hart van vol is… En als je zo eens gaat kijken, dan is er best nog wel wat te vinden in dit opzicht, en ik heb mij dat ook zo gerealiseerd over mijn eigen leven en ik heb, terwijl ik dit lied aan het zingen was, bij dat regeltje waar staat dat ik ook mijn handen ophef, die dingen als het ware in mijn handen gelegd die voor mij té belangrijk waren en mét het opheffen van mijn handen heb ik deze dingen overgegeven aan de Here en met mijn lege handen kan ik dan ontvangen wat Hij mij wil géven.
En zoiets doe je dan uit liefde voor de Heer, niet omdat je ertoe gedwongen wordt, maar júíst omdat je het in volledige vrijheid zélf kunt beslissen, en natúúrlijk laat Hij ons wél wéten wat Hem welgevallig is en wat niet, maar uiteindelijk zijn we volkomen vrij om onze eigen beslissingen te nemen, en ik wil graag dát hebben wat Hij mij wil géven en dus mijn handen leegmaken, zodat ik ook kán ontvangen.

Ik dank U voor de vrijheid Heer
die U mij heeft gegeven,
en dat ‘k die zélf gebruiken kan
om naar Uw wil te leven.
Niet omdat ‘k niet anders mág
maar omdat ik van U houd,
Uit liefde kies ik, Heer, voor U
en al het andere laat mij koud.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 3 = 8