Willekeurige bemoediging
  • Ken ik U?
    De vorige keer heb ik het gehad over het kennen van de Here God… Ja, kun je dan zeggen, hoe …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

16 oktober 2005

Toen ik zo bezig was met de site, dacht ik eraan dat ik telkens weer “linkjes” moet maken, bijvoorbeeld iedere dag onderaan het stukje staat er links “vorige” en rechts “volgende” en als je daarop klikt krijg je het stukje van één dag terug, of van één dag verder. Bij de gedichten is het zo dat alleen de titels op één pagina staan en als je dan op één zo’n titel klikt, krijg je het bijbehorende gedicht te zien.

Ik was daar zo in gedachten mee bezig en toen vond ik het eigenlijk wel een goed idee om nou eens voor onszelf zo’n soort index te maken, en in ons hart de linkjes te bewaren die dan gelijk in werking gaan als we ze nodig hebben. Hoe ik dat bedoel? Wel, we kunnen vaak in zoveel stemmingen zijn, in zoveel situaties verzeild raken, zoveel te dragen hebben. En ik wéét dat er altijd wel iets in de bijbel te vinden is dat mij dan kan helpen, alleen, soms is het júíst op zo’n moment ver te zoeken, moeilijk te vinden. Maar als we er gewoon een systeem op na gaan houden zou dat denk ik tóch de zaken wat vergemakkelijken en ons kunnen helpen. Ik wil hier vast een beginnetje maken, en ik stel voor dat diegene die het handig vindt, er zelf mee verder gaat om het aan te vullen. Elke keer als je een mooie bemoedigende tekst tegen komt, schrijf je hem op onder het juiste rubriekje, en áls je het dan moeilijk hebt, kijk je wat je al in Gods woord hebt kunnen vinden om je in die specifieke situatie te helpen.

Eenzaamheid:
Hebr.13:5b : 
Want Hij heeft gezegd, Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. Deze tekst impliceert dus, dat Hij al bij ons is, het is niet zo dat Hij nog moet komen. En Hij zal ons nooit in de steek laten, Hij blijft bij ons.
Psalm 139:5 (Het Boek) U bent bij mij, naast mij, voor mij,achter mij, Uw hand rust op mij. Aan alle kanten worden we door de Here omringd, dat geeft toch een heerlijk en veilig gevoel?

Ziekte:
Jesaja 53:5 : Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Dit is een “gegeven” een vaststaand feit, een Goddellijke waarheid, zó is het!!
Spreuken 17:22a : Een vrolijk hart bevordert de genezing. Oh? Misschien hebben we dan zelf toch óók nog wel enige invloed op ons genezingsproces? Wat denk je?

Geestelijke zwakheid:
Psalm 18:32-33 : Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God? Die God die mij met kracht omgordt en mijn weg effen maakt. Onze God is een rots, een sterke God die ons met Zijn kracht omgordt, zodat onze zwakheid totaal verborgen is en beschermd is. Hij maakt onze weg effen, want als we tóch al zwak zijn, hebben we geen moed meer om nog te klimmen, dan krijgen we nauwelijks de ene voet nog voor de andereen wat is er dan heerlijker om langs een  effen pad te mogen gaan.
Phil.4:13 : Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. We hoeven het niet van onszelf te verwachten, en dát geeft al rust, de Here is onze kracht en als we in Hem zijn en blijven, is er niets waar we té zwak voor zullen zijn.

Als je hart vol pijn is:
Psalm 147:3 : 
Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden. Dit is mooi, dat kapotte hart wil Hij heel maken, maar niet alleen dat, óók elke plaats waar een wond is geslagen, door wat of wie dan ook. Hij wil met liefdevolle handen deze wonden verbinden, ze als het ware voor een poos afschermen, zodat er niet wéér tegenaan getrapt kan worden, en ze tijd krijgen om te helen.
I Petr.5:7 : Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Al onze pijn en moeite mogen we totaal overgeven aan Hem, in de zekerheid dat Hij alles in goede banen zal leiden. Dit zal ons rust geven.

Verdriet:
Matth.5:4 : 
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Ook hier weer zo’n mooie belofte, de zekerheid dat als je verdriet hebt, Hij zéker zal troosten.
Jesaja 66:13 : Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten…Dit is zo liefdevol, zo warm, Gods vergelijkt hier Zijn liefde met die van een moeder, er spreekt zoveel tederheid uit, dit te weten brengt alleen al troost in ons hart.

Ouderdom:
Psalm 103:5 : Die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Boven deze Psalm staat: Looft de Here om Zijn genade. Ook in de ouderdom wil Hij onze ziel verzadigen met het goede. Vaak is onze ziel vol van bekommernis, van ellende, van pijn, ja van zoveel négatieve dingen, maar God wil hem verzadigen met goede dingen, waardoor we ons weer fijn en fit gaan voelen. Juist die ziel, die zo belangrijk is.
Psalm 92:15 : (hier gaat het over de rechtvaardigen) zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn. Ook al zijn we in jaren misschien wat ouder, toch mogen we fris en groen blijven en precies als een jonge boom nog vruchten dragen.

Dit zijn natuurlijk slechts een paar dingen uit Gods woord waar we ons in allerlei situaties aan vast mogen houden, want Zijn woord is rijk en er is nog veel meer moois te vinden. Het is goed om Zijn woord te onderzoeken. Maar het is goed om deze dingen te onthouden, ze aan te vullen met datgene wat jou aanspreekt en zo dit uit te bouwen. En áls er dan een moeilijke situatie is in je leven, als er pijn is of verdriet, als er moedeloosheid over je komt, of zwakheid, dan mag het werken als zo’n link waar ik het over had. Dan zou het zo fijn zijn als het onmiddellijk die dingen uit Gods woord naar boven zou brengen waar je wérkelijk steun aan kunt hebben.

Uw woord o Here, is zó rijk
het staat vol van wijze zinnen,
het is mijn handboek voor elke dag,
het helpt mij om te overwinnen.
Voor alles wat mij overkomt
vind ik wijsheid in Uw woord,
ik mag zoveel hieruit leren,
het houdt mij staande, ’t helpt mij voort
.
 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 9 = 16