Willekeurige bemoediging
  • 11 december 2005
    Je kunt weleens van die bespiegelende momenten hebben, dan word je ineens zo met jezelf én met je tekortkomingen geconfronteerd. …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

16 juli 2007

Gisteren heb ik het over de ernstige waarschuwing gehad die de Here Jezus aan het kruis de wereld heeft ingeroepen als het ware. Opdat eenieder het zou horen en het zich ter harte zou nemen. In deze tijd is het zo dat er veel “kinderen” Gods zijn, maar dat er nog veel te weinig “zonen” Gods zijn. Neem nou bijvoorbeeld het volk van Israël. Zij trokken voort door de woestijn, jaar na jaar na jaar. En in al deze tijd zijn ze nooit volwassen geworden, ze volgden hun leider Mozes. Deze Mozes had een relatie met de Here God, hij was het die voor het volk pleitte bij God en hij was het ook die van Hem instructie ontving telkens als hij daarnaar vroeg. Het volk echter had geen relatie met God, en bij alles wat er gebeurde stelden zij Mozes verantwoordelijk.Ze namen geen verantwoording voor hun eigen daden en mopperden op God en op Mozes, want die waren, in hun ogen, verantwoordelijk voor wat er gebeurde, maar zelf waren ze vootdurend ongehoorzaam en dwars, maar dát zagen ze niet.

Het is een beeld dat je vandaag de dag terugziet. Wij hebben geen Mozes die ons leidt, geen wolkkolom en geen vuurkolom, maar wij hebben iets veel mooiers gekregen, wij hebben een inwonende Heilige Geest gekregen, die ons in alle dingen wil leiden en wil leren, alleen…………..ook nu weer zijn we té vaak ongehoorzaam. Dit resulteert dan in het feit dat er te weinig groei is. Één van de kenmerken van volwassenheid is, dat men bereid én capabel is om verantwoordelijkheid te dragen. En in de eerste plaats is het zo dat wij verantwoordelijkheid moeten dragen over onszelf en over de dingen die wij zeggen, en doen. Gods Geest is onze Leidsman en Hij wil ons onderwijzen in Gods woord, Hij wil ons onderwijzen in de weg die wij te gaan hebben, maar Hij wil ons óók onderwijzen in de dagelijkse dingen. Hij is het ook die ons overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. Het is aan ons om Gods Geest in ons leven ruimte te geven. Ruimte om Zijn mening te geven, ruimte om Zijn aanwijzingen te geven, ruimte zodat Hij ons onszelf kan laten zien. Ik ben me ervan bewust dat ik Gods Geest steeds meer en meer ruimte in mijn leven wil geven, dat ik open wil zijn voor Zijn stem en dat ik ool gehoorzaam wil zijn aan wat Hij me te zeggen heeft. Want alleen zo kan ik opgroeien tot een volwassen “zoon van God”.

In 
Romeinen 8:14 staat: Want allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Het is belangrijk om geleid te willen worden, en ook al gaat het best weleens fout, dan toch mogen we telkens weer opnieuw onze fouten belijden en wederom met goede moed verdergaan in ons groeiproces, dat dus tevens ook een “reinigings- en heiligingsproces” is. En dát is dan ook weer zo mooi omdat we gisteren ook gelezen hebben dat we alléén met gereinigde handen en harten kunnen naderen tot de Here God. Dat we alleen dan Zijn heilige berg kunnen beklimmen en in Zijn heilige woonstede binnen mogen komen. De Here Jezus heeft voor ons de weg tot Zijn Vader vrijgemaakt, wij hoeven alleen nog maar te zorgen dat we schoon zijn……………
Maar juist wanneer we zo bezig zijn met deze dingen, dan gaan we ook vragen naar God, willen we ook in Zijn armen wegkruipen en is ons verlangen gelijk aan Gods verlangen, namelijk één te mogen zijn met Hem.

Ik heb het best al vaker gezegd, nl. dat we leven in die tijd waarvan Openbaringspreekt in hoofdstuk 22:11-14 : Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Reiniging en heiliging, zo belangrijk steeds weer, ik heb ook weleens eerder verteld over het “wassen” van onze gewaden, het steeds opnieuw reinigen van vlekken die we er op krijgen. We leven in een vuile wereld, en voor je het weet worden we daardoor besmet, maar we hebben een mogelijkheid gekregen om onszelf te reinigen. Dat is de genade die wij hebben ontvangen en waar we zó rijk mee mogen zijn. Morgen wil ik nog iets vertellen over die gewaden, die bekleding.

      Gods Geest wil mij steeds leiden
en ik wil horen naar Zijn stem,
Hij leert mij rein te leven
ik ben zo blij met Hem.
Alleen gewassen en verschoond
kan ik Gods berg op gaan
en mag ik door genade
in Zijn woonstede voor Hem staan.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 7 = 12