Willekeurige bemoediging
  • 4 april 2007
    Afegelopen zondag was mijn broer bij ons in de samenkomst (eigenlijk moet ik zeggen “broertje” want hij is 16 jaar …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

16 februari 2007

Soms kunnen er in ons leven dingen gebeuren die we niet begrijpen, dingen die pijn in ons hart veroorzaken omdat we ons tekort gedaan voelen. Toen ik nog getrouwd was, was het zo dat het elke keer leek alsof de dingen binnen ons huwelijk zich ten goede keerden en dan ging het een paar weken goed, maar dan bleek dat er toch niets veranderd was en werd ik weer helemaal opnieuw teleurgesteld. En dat terwijl ik toch zó gebeden had en terwijl het leek alsof God mijn gebed verhoord had…………….dus wie kreeg er de schuld? jawel, de Here God. Ik werd boos op Hem omdat ik vond dat het allemaal heel erg oneerlijk was, het leek wel alsof ik voor de gek gehouden werd,
zo voelde dat voor mij. Mijn hart kwam in opstand bij de zoveelste keer dat alles toch weer helemaal fout bleek te zijn en ik was écht heel boos…………maar dat duurde gelukkig niet zo heel erg lang want middenin mijn boosheid zag ik ineens hoe het echt in elkaar zat en besefte ik ook dat ik de Here God ten onrechte had beschuldigd. Hij wil niet dat we pijn of verdriet hebben en Hij wil ons zéker niet misleiden of voor de gek houden. Hij wil alleen het beste voor ons en met alle liefde die in Hem is doet Hij wat Hij kan om ons te helpen en te zegenen. Het is de vijand van God, de satan, die mensen pijn doet en hen kapot wil maken, en door ons te misleiden, ons te laten dénken dat het de Here God is die ons tekort doet, probeert hij scheiding tussen ons en onze hemelse Vader te brengen. Ik was er destijds ingetrapt en gelukkig ben ik óndanks mijn boosheid en mijn verwijt naar God toe, tóch met Hem in gesprek gegaan, ik ben gaan bidden en wat ben ik blij dát ik dat deed, want daardoor kreeg Hij ook de ruimte om te reageren en tot mijn hart te spreken, waardoor ik toen ook inzag dat ik helemaal verkeerd bezig was.

Ik vertel dit omdat het vaak zó voor de hand ligt om God de schuld te geven van dingen die er in ons leven verkeerd gaan, het is zó herkenbaar hè? (voor mij ook nog hoor) maar zoals gezegd brengt dit verwijdering tussen God en ons teweeg. Gisteren heb ik geschreven over hoe goed het is om dicht bij Hem te leven, hoe dat ons leven kan verrijken, en daarom wil ik met dit voorbeeld uit mijn eigen leven trachten duidelijk te maken hoe gemakkelijk het is om daarin misleid te worden. Laten we alert zijn en in ons hart vasthouden dat pijn en ellende nóóit door de Here God gewild of veroorzaakt wordt. Maar wél is het zo dat Hij alles wat er in ons leven gebeurt kan en zal gebruiken om het te laten meewerken ten goede voor ons.

Voor mij is dit specifieke voorval al meer dan 17 jaar geleden, maar ik heb destijds wel (zoals ik zo dikwijsl doe) mijn gevoelens verwoord in een gedicht dat ik hier ook vandaag wil meegeven. Een stukje verhaal van mijzelf, en een stuk liefde van de Here God voor mij toen en voor jou nu!

Boos op God.
 
Vanmorgen was ik boos op God
omdat het leek of alles mis ging bij mij,
ja, ik was vanmorgen boos op God
en toen vroeg Hij: “Mijn kind, waarom ben je niet blij?”
Ik vertelde Hem wat ik vanbinnen voelde
en Hij begreep precies wat ik bedoelde,
hoe ik gedacht had dat mijn bede was verhoord
en hoe opnieuw mijn droom zó ruw werd verstoord.
Ik was verdrietig en ik voelde mij verslagen
en toen kwam Hij, om mijn verdriet voor mij te dragen.
Zo liefdevol en trouw is Hij
en toen ik dát besefte, werd mijn hart weer blij.

Vanmorgen was ik boos op God
want ik vond eigenlijk dat Hij niet eerlijk had gedaan,
ja, ik was vanmorgen boos op God
en ik zei: “Heer, U hebt mij in de kou laten staan”.
Maar toen begon Hij zacht met mij te spreken
en Hij vertelde mij, dat Hij mij moest breken.
Hij zei: “Ik heb je lief, Mijn kind houd goede moed,
want alle dingen werken voor jou mee, ten goed’.
Wees maar niet bang want Ik ben heel dichtbij,
Ik droog je tranen, kom maar bij Mij”.

Oh Vader, ik heb mij vergist,
ik schaam me want ik heb U onrecht gedaan
en dat terwijl ik zo goed wist,
dat U mij nog nooit beschaamd hebt laten staan.
Heer vergeef me, want ik deed U veel verdriet,
ik heb U lief en dit wilde ik niet.
U hebt juist met mij zoveel geduld
en ’t is Uw liefde die mijn hele hart vervuld.
Ach, U kijkt mij nooit verwijtend in mijn ogen,
nee, in Uw blik lees ik alleen maar mededogen.
U wilt dat ik gelukkig ben en blij
want U houdt onvoorstelbaar veel van mij!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 8 = 13