Willekeurige bemoediging
  • 25 februari 2008
    Soms kun je bepaalde dingen ineens in een heel ander licht zien, dat had ik zelf vandeweek met een aantal …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

11 september 2006

Zo, ik ben er weer:-))) Heeft iemand me gemist? (grapje hoor).
Het afgelopen weekend was ik dus bij mijn dochter te gast, samen met mijn zus en mijn twee andere dochters. Op een gegeven moment liepen we daar door de stad en mijn dochter zag een vrouwtje lopen achter een wandelwagen waar een kindje inzat van ongeveer de leeftijd van haar eigen dochtertje, dat bijna twee wordt. De vrouw achter de wagen was ook zwanger, net zoals mijn dochter. Daar kwam een andere vrouw aangelopen die de eerste vrouw aansprak, iets zei over het kindje in de wagen en toen met een blik op de vrouw zei, je krijgt er toch niet nóg één??? Op een toon van: wat afschuwelijk! Waarop de vrouw antwoordde: ja, jammer genoeg wel……….
Wat een vreselijke uitspraak hè? Een kindje, een geschenk van God dat vóór het geboren wordt, al niet welkom is.

De Here Jezus hield enorm veel van kinderen, als op een gegeven moment daar moeders komen die hun kind bij de Here Jezus willen brengen, dan zijn daar de discipelen die de moederes en de kinderen proberen op afstand te houden, En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Marcus 10:13-14. 

Als wij zo’n uitspraak horen, van een moeder die zegt dat het jammer is dat ze weer een kindje verwacht, dan vinden we dat erg, hoe kun je als moeder nu zoiets zeggen? Als je een kind van God bent, dan weet je dat kinderen een zegen zijn en dat ieder mens in de moederschoot door Hem gevormd wordt. Dan weet je ook hoe kostbaar zo’n kind is in de ogen van de Here God, en ook voor ons, toch? Zo’n kindje is het waard om gekoesterd te worden, alleen het beste is goed genoeg en je zou alleen maar dankbaar en blij kunnen zijn met zó’n geschenk.

Maar dan toch is het zó belangrijk om alert te zijn, onbewust gaan we vaak veel te nonchalant om met onze kinderen. Want weet je, de Here Jezus zegt daar tegen Zijn discipelen dat ze de kinderen niet mochten verhinderen om tot Hem te komen. En als ik dan kijk naar wat er vandaag de dag allemaal zo binnen kan sluipen in onze gezinnen, in onze levens, in het leven ook van onze kinderen, en hoe ongemerkt wijzélf een verhindering kunnen vormen voor onze kinderen om tot de Here te komen,
dan zou je daar toch van schrikken. Als wij bijvoorbeeld een leugentje vertellen, zomaar een klein leugentje “om bestwil” heet dat toch? Of als wij over andere mensen roddelen, of we kijken naar programma’s op de tv waarin gevloekt wordt, waar sex in voorkomt, overspel, moord en doodslag, noem het maar op, of als we tegenover onze kinderen onze beloften niet nakomen, en je kunt hier nog veel meer invullen. Als onze kinderen dit zien en horen, dan vormen wij een verhindering tussen hen en tussen de Here God, want kinderen nemen een voorbeeld aan ons, ze nemen veel meer in zich op dan wij vaak in de gaten hebben. Hoe belangrijk is het dat wijzélf een zuiver leven leiden, dat we het goede voorbeeld geven, we wéten immers dat zonde een obstakel vormt  tussen God en ons? Dus als wij een zondig leven leiden en dat doen voorkomen alsof het heel normaal is, dan plaatsen wijzelf die verhindering voor onze kinderen. Je staat er niet altijd bij stil, maar al onze daden brengen consequenties met zich mee waarvan het goed zou zijn als we ons daar veel meer bewust van zouden worden.

Ook ieder woord dat wij uitspreken heeft kracht en heeft impact op onze kinderen, zélfs de woorden die over een ongeboren kind worden uitgesproken kunnen in het latere leven doorwerken. Laten we nadenken bij alles wat we zeggen en bij alles wat we doen, want de woorden van de Here Jezus, destijds voor de discipelen bestemd, spreekt Hij vandaag de dag tegen een ieder van ons, “Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.”

Kan ik mijn kind verhinderen
tot U o Heer, te komen?
Ik wil alleen toch maar het beste?
een leven om van te dromen?
Maar “het beste” dat bent U
en het is mijn doel, mijn streven,
om een voorbeeld te mogen zijn
dat mijn kinderen na willen leven.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 7 = 16